Yeni biyoteknolojik ürünler WOC’da tanıtıldı

Vsy Biotechnolgy, Meksika’nın en büyük şehirlerinden Guadalajara’da düzenlenen dünya oftalmoloji Kongresi’nde (WOC) yer aldı. Firmanın yurtdışı ekibi, Ar-Ge merkezi dâhilinde oftalmoloji alanına yönelik geliştirilen inovatif ürün gamını dünyaya tanıttı.
VSY Biotechnology Latin Amerika ve ispanya Satış Müdürü Josep Maria Siso,
Her iki yılda bir geleneksel olarak düzenlenen WOC 2016’nın bu yıl Meksika’da düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ve edindikleri olumlu geri bildirimler ile kongreden mutlu ayrıldıklarını belirtti. VSY Biotechnology’nin bölgedeki hedefleri hakkında da bilgi veren Siso: “Latin Amerika’daki (LATAM) iş hacmi son yıllarda birkaç kat artış gösterdi. Yalnızca Meksika 100 milyonun üzerinde nüfusa sahip. Meksika ile Türkiye’nin genel ekonomik ilişkileri 1.2 milyar Dolar civarında. Artan nüfus artışı ve gelişen ekonomi ile birlikte bu bölgedeki ticaret hacmi de her geçen gün büyüyor. VSY Biotechnology de hem Meksika hem de bölgedeki diğer ülkelerle olan genel ticaret hacmini büyüyen ekonomik koşullar çerçevesinde geliştiriyor. VSY Biotechnology’nin şu anda yalnızca Meksika ile 1 milyon Euro’nun üzerinde bir iş hacmi var. VSY Biotechnology’nin dünyada ilgi gören yeni teknolojik göz içi lensleri Tri-ED ve Enova’nın Latin Amerika pazarına girmesinin ardından Meksika ve tüm bölgeye olan ihracatın %20 artacağını öngörmekteyiz,” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ARTIK TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR

VSY Biotechnology Avrupa Ülkeleri Satış Müdürü Dr. Fatih Ergin, şu anda sürdürülen kamu
politikalarının da etkisiyle Türk şirketlerinin teknoloji üreterek dünyanın her tarafına ihraç eden ve ülke ekonomisine katkı sağlayan şirketler olma yönünde önemli adımlar attıklarını söyledi. VSY Biotechnology’nin Ar-Ge merkezinde geliştirdiği inovatif biyoteknolojik ürünler ile örnek bir Türk şirketi olarak yenilikçi şirketlere yol gösterdiğinin altını çizen Dr. Ergin; “Ar-Ge yenilik stratejisi, Kalkınma Planı, ekonomi bakanlığı teşvikleri, TUBiTAK çağrıları gibi birçok proje ile ülke politikasında bu alanda önemli adımlar atılıyor. Bu desteklerden de yararlanarak Türk şirketleri Ar-Ge yatırımlarına daha çok önem vermeli ve güçlü bir ekonomi için uluslararası şirketlerinin sayısını çoğaltmalıdır,”dedi. Dünya Oftalmoloji Kongresi’ni 10 binin üzerinde göz doktoru ziyaret etti.