VSY Biotechnology’nin multifokal ve monofokal göz içi lensleri, uluslararası bilim gündeminde

Opr. Dr. Servet Çetinkaya tarafından, VSY Biotechnology’nin Multifokal ve Monofokal göz içi lenslerine (GİL) ilişkin gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sonuçları uluslararası dergilerde yayımlandı.
Opr. Dr. Servet Çetinkaya, VSY Biotechnology’nin Göz içi Lensleri (GiL) implante edilen kişilerin gözlerini inceleyerek 2 ayrı çalışma gerçekleştirdi. “Phacoemulsification In Eyes With Cataract and High Myopia” isimli çalışma Arqivous Brasilerios De Oftalmologia dergisinin 2015, 78. cilt, 5.sayısında yayımlandı. “The Visual Outcomes of Multifocal IOL Implantation In Patients With Cataract and High Hyperopia and Patient Selection” çalışması ise International Journal of Ophthalmology dergisinin 2015, 8. cilt, 6. sayısında yer aldı. Dr. Çetinkaya, çalışmaların özeti ve sonucuna ilişkin şunları söyledi: “The Visual Outcomes of Multifocal IOL Implantation In Patients With Cataract and High Hyperopia and Patient Selection” çalışmamız; katarakt ve yüksek hipermetropisi olan hastalarda görsel sonuçları değerlendirmek için yaptığımız bir retrospektif çalışmadır. Bilateral katarakt ve yüksek hipermetropisi olan fakoemülsifikasyon ve multifokal göz içi lensi implantasyon cerrahisi geçiren 13 hastanın 26 gözü incelenmiştir. Preoperatif ve postoperatif düzeltilmemiş ve düzeltilmiş uzak, orta ve yakın mesafe görme keskinliklerini kaydettik ve istatistiksel olarak kıyasladık. Postoperatif uzak, orta ve yakın görmeler anlamlı olarak preoperatif görmelerden
daha iyiydi.

Ameliyatlarda kullandığımız multifokal göz içi lensi, hidrofobik yüzey ve UV absorbsiyonuna
sahiptir. GİL’in asferik yapısı korneal aberasyonları düzeltmekte, difraktif yüzeyi ise ‘glare’ ve
‘halo’ görüntüsünü azaltmakta ve pupil çapının büyüklüğünden de etkilenmemektedir. Ayrıca optik kenar dizaynı posterior kapsül opasifikasyonunu azaltmaktadır. Sonuç olarak, VSY Biotechnology’nin difraktif multifokal akrilik göz içi lensi gözlük bağımlılığını azaltmakta ve yüksek düzeyde uzak, orta ve yakın görme sağlamaktadır, ayrıca sebep olduğu rezidüel
refraktif hatalar oldukça düşük düzeydedir. Multifokal GİL implantasyonunda hasta seçimi önemlidir, yüksek hipermetropisi olan hastalar multifokal GİL implantasyonu için uygun adaylardır, çünkü cerrahi öncesi uzak ve yakın görmeler ne kadar düşükse, cerrahi sonrası hasta memnuniyeti de o kadar yüksektir.

İKİNCİ ÇALIŞMA İÇİN 28 HASTANIN 43 GÖZÜ İNCELENDİ

Diğer bir çalışmamız olan ’Phacoemulsification In Eyes With Cataract and High Myopia’, (Arqivous Brasilerios De Oftalmologia) da yüksek miyopi ile kataraktı olan hastalarda fakoemülsifikasyon ve GIL implantasyonu cerrahisinin sonuç ve komplikasyonlarını değerlendiren retrospektifbir çalışma idi. Bu çalışmada katarakt ve yüksek miyopisi olan ve fakoemülsifikasyon ve GIL implantasyon cerrahisi geçiren 28 hastanın 43 gözünü inceledik.
Hastalarda nükleer katarakt oranı anlamlı olarak yüksekti. Ameliyatlarda VSY’nin monofokal akrilik arka kamera GIL’ini kullandık. Postoperatif sferik eşdeğer refraksiyon değerleri preoperatifF 2FFF değerlere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Postoperatif düzeltilmemiş ve düzeltilmiş görme keskinlikleri preoperatif görmelere göre anlamlı olarak daha yüksekti.”