Türkiye Oftalmolojisinin Değerli İsimlerinden Prof. Dr. Ünal Bengisu’yu Saygıyla Anıyoruz

Göz camiasının önemli isimlerinden değerli hocamız Prof. Dr. Ünal Bengisu, yine göz alanındaki duayenlerden Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu’nun oğlu.

Prof. Dr. Ünal Bengisu Ailesi ile

Prof. Dr. Ünal Bengisu 1952 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre’de Cenevre Tıp Fakültesi’ni tamamladı. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde akademik kariyerine başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü’nde 1967’de doçent ve 1973’te profesör unvanını alan Dr. Bengisu, 1978 yılında serbest çalışmaya başlamıştı.

Prof. Dr. Ünal Bengisu, “Göz Hastalıkları” kitabının yanı sıra 150’yi aşkın makale ve kitap bölümü kaleme aldı. Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) unutulmaz başkanlarından Prof. Dr. Demir Başar’ın da öğrencisi olan Prof. Dr. Ünal Bengisu, bir söyleşimizde Dr. Başar’dan aldığı iki öğüdü meslek yaşamında hiç unutmadığını söylemişti: Birincisi; dokuya saygı duyacaksın ikincisi ise gereksiz, boş yere hiçbir hareket yapmayacaksın.

PROF. DR. AHMET GÜCÜKOĞLU, DR. ÜNAL BENGİSU’YU ANLATTI

Prof. Dr. Ahmet Gücükoğlu

Prof. Dr. Ahmet Gücükoğlu, aynı üniversitede bir arada çalıştığı meslektaşı Prof. Dr. Ünal Bengisu’yu şöyle anlattı:

“Prof. Dr Ünal Bengisu 1965-1990 arasında Glokom ve Retina konusunda sayısız çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Göz Kliniği’nde Glokom bölümünü kurdu.

Glokom hastalığında trabekulektomi ve göz içi lens cerrahisi konularında ilk deneysel uygulama ve çalışmalar yaptı.

TIP LİTERATÜRÜNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Bengisu Hocamız’ın Kongre ve dernek çalışmalarında titiz ve derin çalışmaları ile tıp literatüründe önemli yeri vardır. Fransız Oftalmoloji ansiklopedisinin tercümesini yaparak pek çok uzmanlık öğrencisi için akademik referans oldu. Klinikte süren titiz çalışmaları ile
Avrupa göz klinikleri arasında kısa sürede üst seviye yakalanmasında özel rolü büyüktür Dernek toplantıları, kongrelerdeki sunumlarındaki basit Türkçe ile fark yaratmıştır. Düzen ve disiplini uzmanlar tarafından daima örnek alınan bir hocadır. Onun dürüst ve disiplinli
çalışmaları halen Göz Kliniği çalışmalarında prensip olarak daima kullanılır.

Hocamızın Göz hastalıkları ders kitabının ilk baskısı 1983’te yapıldı. Resim, şekil ve şema ile
zenginleştirilmiş basit Türkçesi ile ortaya çıkmış bu eser halen yurtiçi ve Ortadoğu ülkelerinde göz klinikleri için en fazla referans alınan bir kitap olarak kullanılmaktadır. Yedinci basımına ulaşan bu kitabın dördüncü basınından sonra güncel İnternet Oftalmolojisi konusu ilave edilmiştir.

ÜÇ KUŞAK GÖZ HEKİMİ BİR AİLE

Bu konuda Bengisu ailesinde üçüncü kuşak göz uzmanı oğlu Dr. Mete Bengisu’nun katkısı vardır. Hocamız daima demokratik, yönlendirici akılcı ve yapıcı olarak her zaman örnek öğretim üyesi ve rehberimiz olmuştur. Hobi olarak yelkencilik konusunda ilerlemiş bir denizcidir. Bodrum yat yarışlarında Andromeda adlı teknesi ile sayısız birincilikleri vardır. Eğitimi ve özel duruşu ile hocamız, kıymetli öğretim üyeleri yanında göz uzmanları yetiştirdi ve fakültemizde sağlam akademik prensipler kazandırdı.”
Huzur içinde uyusun!

Ophthalmology Life 43. Sayı / 2023