TOD Birimlerinde Yeni Dönem

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ’NİN (TOD) BİRİM YÜRÜTME KURULLARI’NIN SEÇİLMESİNİN ARDINDAN BİRİMLER KENDİ ARALARINDA YAPTIĞI TOPLANTIDA BAŞKANLARINI BELİRLEDİ VE BİRİM BAŞKANLARI 2021 BAŞINDA GÖREVE BAŞLADI.

TOD Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can’ın belirttiği gibi “Birim Yürütme Kurulu üyeleri, bilimsel arenada Türk Oftalmolojisi’ni en iyi temsil etmiş ve etmekte olan, liyakatı en yüksek kişilerden oluşması prensibi doğrultusunda” seçilmektedir.

Yeni Birim Yürütme Kurullarını ve Başkanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Birim Yürütme Kuralları Dosyamız Kapsamında; TOD Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, birimlerin önemi ve tarihçesine değindi. Birim Yönetim Kurulu Başkanları da görevleriyle ilgili duygularını, alanlarına ilişkin görüşlerini, yeni döneme ilişkin hedef, vizyon ve projelerini kapsayan açıklamalar yaptılar. Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) Başkanı Prof. Dr. Zeliha Yazar da faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dosyamızda; TOD Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, Elektrodiagnostik Birim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Numan Alp, Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Erdinç Aydın, Glokom Birim Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Yalvaç, Oküler Enfeksiyonlar Birim Başkanı Doç. Dr. Ulviye Yiğit, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birim Başkanı Prof. Dr. Kazım Devranoğlu, Kontakt Lens Birim Başkanı Opr. Dr. Zerrin Tuncer, Kornea ve Oküler Yüzey Birim Başkanı Prof. Dr. Ayşe Burcu, Nörooftalmoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Şansal Gedik, Oküler Onkoloji Birim Başkanı Doç. Dr. Ahmet Murat Sarıcı, Oküloplastik Cerrahi Birim Başkanı Prof. Dr. Bülent Yazıcı, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birim Başkanı Prof. Dr. Aysun İdil, Şaşılık Birim Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, Tibbi Retina Birim Başkanı Prof. Dr. Sema Oruç Dündar, Uvea-Behçet Birim Başkanı Prof. Dr. Müge Pınar Çakar Özdal, Vitreoretinal Cerrahi Birim (VRC) Başkanı Prof. Dr. Melih Ünal, TOYK Başkanı Prof. Dr. Zeliha Yazar’ın değerlendirmelerine yer veriyoruz.*

*Birimlerin TODnet’teki sıralaması baz alınmıştır.

TOD GENEL BAŞKANI PROF. DR. İZZET CAN:

“Birbirinden Değerli Çok Sayıda Hocamızın Emeklerini Unutmamak Gerekir”

TOD Eğitim ve Araştırma Birimleri, Türk Oftalmoloji Derneği’nin 1928’den beri gelen ve yüz yıla yaklaşan tarihi yapılanması içinde en önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır. Oftalmolojinin alt disiplinlerinin daha etkin bir şekilde var olması, bu disiplinlerin birim kimliğine kavuşması ile olmuştur. Konunun tarihçesine baktığımızda ilk kez 1984 yılında, Medikal Kontaktolojinin, bugünkü adıyla Kontakt Lens Biriminin kurulduğunu ve ilk Birim Başkanı’nın da Prof. Dr. Hikmet Kandemir olduğunu görüyoruz. Bunu takiben, 1986 tarihi itibarıyla diğer birimlerin de kurulmaya ve Birim Yürütme Kurulları (BYK) halinde çalışmaya
başladıkları görülmektedir. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi, Glokom ve Tıbbi Retina ilk kurulan birimler arasında yer almaktadır. Bu ilk birimlerin kuruluşunda başkan olarak görev almış olan Prof. Dr. Hikmet Kandemir ile birlikte Prof. Dr. Zeki Sürel, Prof. Dr. Ünal Bengisu, Prof. Dr. Hikmet Özçetin, Prof. Dr. Erol Turaçlı ve Prof. Dr. Leyla Suna Atmaca’yı bu noktada
anmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ilk birim yürütme kurullarında görev yapmış, burada isimlerini veremediğim birbirinden değerli çok sayıda hocamızın emeklerini de unutmamak gerekir. Birim yürütme kurullarının belirlenmesi, ilk dönemde merkez yönetim kurulları tarafından gerçekleştiriliyordu. Birim Yürütme Kurulları da o alanda ilgili olan ve akademik faaliyet yürüten TOD üyelerinden, ilk aktif üye tabanlarını oluşturmuşlardır. 2000’li yıllara doğru aktif üye statüsüne kavuşmak, objektif akademik ölçütlere bağlanmış, eşik puan sistemleri getirilmiştir. Takiben de birim yürütme kurulu’nun seçimi demokratik bir yapıya kavuşmuş ve birim yürütme kurulları birim aktif üyelerinin oyları ile seçilir hâle gelmiştir. İlk yıllarda, seçimler posta gönderimi şeklinde yapılırken 2006 yılı Aralık ayından itibaren on-line sisteme geçilmiş ve internet üzerinden her iki yılda bir, Aralık ayında birim seçimleri
gerçekleştirilir olmuştur. Hâlen birim işleyişini belirleyen TOD Birimler Yönergesi’nin başlangıcı da 1 Kasım 2006 tarihini taşımaktadır.

BİRİM YÜRÜTME KURULLARI SEÇİM KOŞULLARI

Bugün 15 TOD Eğitim ve Araştırma Birimi vardır. TOD birimlerimizde akademik faaliyetleri nedeniyle aktif üyelik statüsü kazanmaya hak kazanmış üyelerimizin sayısı bizleri gururlandırmaktadır. 2020 yılı sonu itibarıyla Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Biriminde 207, Tıbbi Retina Biriminde 165, Glokom Biriminde 138, Vitreoretinal Cerrahi Biriminde 134, Kornea ve Oküler Yüzey Biriminde 127, Şaşılık Biriminde 72, Oküloplastik Cerrahi Biriminde 70, Nörooftalmoloji Biriminde 56, Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Biriminde 55, Uvea-Behçet Biriminde 55, Kontakt Lens Biriminde 49, Elektrodiagnostik
Biriminde 46, Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Biriminde 44, Oküler Enfeksiyonlar Biriminde 38, Oküler Onkoloji Biriminde 29 aktif üyemiz mevcuttur. Aktif üyeler, ülke çapında yapılan TOD toplantılarında, kendi alanlarında konuşma yapma ve eğitim verme ehliyetine sahip olan kişilerdir. Bu husus, TOD Toplantı İlkeleri Çerçeve Yönergesi’nde Haziran 2020’de yapılan revizyon ile bu tarihten sonra programı yapılmış toplantılar için kesinlik kazanmıştır. Bir başka gelişme ise aktif üyelik başvurularının tamamen TOD Akademik Puan Sitemi (TOD APSİS) üzerinden yapılması ve ilgili APSİS komisyonunca ön değerlendirme yapılması suretiyle teknik anlamda olası yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmekte olmasıdır.

“ONURLU GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Birimler TOD bünyesi içinde kendi alanlarındaki bilimsel ve akademik faaliyetleri planlar ve TOD MYK ile koordineli bir çalışma sonrasında hayata geçirirler. Derneğimizin en önemli işlevlerinden birisinin, belki de en önemlisinin eğitim faaliyeti olduğu düşünülürse birimlerin derneğimiz içindeki olağan üstü önemi ve değeri anlaşılmaktadır. Birimlerimizin 20 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirdikleri Birim Yürütme Kurulları Seçimleri yine internet üzerinden büyük bir düzen içerisinde yapılmış ve birbirinden değerli hocalarımız bu çok değerli kurullarda yer almışlardır. Takiben birim yürütme kurulları kendi içlerinde görev dağılımlarını, yine demokratik kurallar çerçevesinde mevcut mevzuatımıza uygun şekilde gerçekleştirmiş ve TOD tarihine geçecek bu onurlu görevleri üstlenmişlerdir. Kendilerini candan tebrik ediyor ve yeni dönemde sonsuz başarılar diliyorum. Fedakârca çalışmaları ile derneğimizin gelişimine büyük katkılarda bulunacaklarını da bilmekten büyük mutluluk duymaktayım.

ELEKTRODİAGNOSTİK BİRİM BAŞKANI PROF. DR. MEHMET NUMAN ALP:

“Yeni Normale Uyum Sağladık”

Çoğumuz, geçen yıl bu zamanlarda hayatımızla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapmakla meşgulken, topu topu birkaç gramlık bir virüs, bizlere yepyeni şeyler öğretti veya önceden duyup da üzerinde düşünmediğimiz konulara başka duygularla yaklaşmamızı sağladı. Tıpkı John Lennon’a ait “Hayat, sen başka planlar yapmakla meşgulken başına gelenlerdir.’’ mottosunda olduğu gibi. Covid-19 pandemisinin yaşattığı kayıpların yarattığı ilk şaşkınlıkların atlatılmasını takiben insanoğlunun inanılmaz uyum mekanizmaları devreye girdi ve yepyeni başka planlar yapmakla meşgul olmaya başladık.

Adına ‘Yeni Normal’ dediğimiz bu düzende, eğitim ve bilgi alışverişi istemeyerek de olsa “sanal ortamlarda” araya mesafe konularak gerçekleştirilmeye devam etmek zorunda. Elektrodiagnostik Birimi Yürütme Kurulu üyeleri olarak bizler de bir taraftan geçen dönemde başlatılmış olan birim kitabının yeni baskısının tamamlanması için çalışırken diğer taraftan bu dönemde yeni konu ve konuşmacılarla meslektaşlarımızın eğitimine ve bilgi alışverişine devam etmeyi planlamaktayız. Bu sene içerisinde, elektrofizyoloji testlerinin uygulamaları ve zor olgularda elektrofizyolojinin önemini vurgulayan iki ayrı konuda sanal toplantılar ile Ulusal Kongre sırasında interaktif olgu tartışmaları ve yabancı konuklarla destekleyeceğimiz Sanal Beceri Aktarım Kursu (BAK) formatında toplantılar yapmayı planlamaktayız.

ELEKTROFİZYOLOJİ TESTLERİ EĞİTİMİ, AKREDİTASYON KRİTERLERİ AÇISINDAN TARTIŞILACAK

Temel ilgi alanım retina olduğu için elektrofizyoloji testlerinin asistan eğitiminde ve dolayısıyla onların gelecekte yönetecekleri retina klinik pratiğinde hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Elektrodiagnostik Birimi Yürütme Kurulu Başkanı olarak, özellikle retina hastalıklarının fizyopatolojisinin anlaşılmasında önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm elektrofizyoloji testlerinin eğitiminin, TOYK Akreditasyon Kriterleri’nde zorunlu birimler statüsüne alınması için çalışmayı planlıyorum. Ayrıca Birim Yürütme Kurulu üyeleri olarak da bu dönemde elektrofizyoloji gönüllülerinin sayısının artarak ailemizin genişlemesi başlıca arzumuzdur.

Biz önümüzdeki günlerde bu planlarla meşgulken, bakalım hayat hangi sürprizlerle kendini gerçekleştirecek.

OKÜLER TRAVMA VE MEDİKOLEGAL OFTALMOLOJİ BİRİM BAŞKANI PROF. DR. ERDİNÇ AYDIN:

“Görev Almak İsteyen Aktif Birim Üyelerimize Öncelik Vereceğiz”

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji (OTM) Birim Başkanlığım için verdikleri desteklerden dolayı Birim Yürütme Kurulu (BYK) üyelerimize ve aktif birim üyelerimize teşekkür ederim. Covid-19 pandemisinin ülkemizi de derinden etkilediği bu dönemde, zor bir sorumluluğu üstlendim. En büyük şansım, OTM Birim Yürütme Kurulu’nda daha önceki dönemlerde birim başkanlığı yapmış iki deneyimli üyemizin olmasıdır. 2009 yılından beri OTM Biriminde aktif üyeyim. OTM Birimi adına ulusal ve yerel toplantılarda moderatörlük ve sözlü sunular yapmış olmam ve yine BYK’de eğitim sorumluluğu görevinde de bulunmuş olmam, işimi kolaylaştırmaktadır.

Göz asistanlığım sırasında hempediatrik hem de erişkin travma olgularına Sayın Prof. Dr. Remzi Avcı Hocamın yaklaşımlarından etkilendim. Üniversite öğretim üyeliğim döneminde, Sayın Prof. Dr. Coşar Batman’ın destekleri ile yoğun travma cerrahisi gerçekleştirdim. Böylece OTM Birimine dâhil oldum.

OTM Birim Başkanlığım döneminde, eğitimin sürekliliğini sağlamak adına Türk Oftalmoloji Derneğimizin büyük bir özveri ile yapmakta olduğu webinar, BAK, BAL gibi ulusal ve uluslararası toplantılara her türlü desteğe devam edeceğiz. Görev almamış ve görev almak isteyen aktif birim üyelerimize öncelik tanıyacağız.

HUKUKİ DANIŞMA KOMİSYONUNUN KURULMASI PLANLANIYOR

Daha önceki OTM döneminde başladığımız henüz tamamlanan anketimizin sonuçlarını Ulusal Kongre’mizde sunmayı ve yayın hâline getirmeyi planladık.

Oküler Travma Skorlaması ve olası sonuç tahmini için bir bilgisayar programı düzenleyerek meslektaşlarımızın hasta değerlendirmelerini daha işlevsel ve kolay hâle getirmeyi düşünüyoruz. Bunu TOD’nin izni ile siteye de eklemek istiyoruz.

Günümüzde malpraktis ve komplikasyon ayrımının, tıp hukuku açısından netleşmemesinden dolayı göz hekimi meslektaşlarımızın maruz kaldığı sıkıntıları biliyoruz ve çözümlemeyi amaçlıyoruz. Bunun için hem TOD’da görev yapmakta olan hukukçu meslektaşlarımızın hem diğer meslek odalarının hukukçularından da destek alarak danışmanlık hizmeti verecek bir danışma komisyonu kurmayı planlıyoruz.

Tüm meslektaşlarımız ile yüz yüze eğitimler yapabileceğimiz günlerde en kısa zamanda görüşmeyi diliyorum.

GLOKOM BİRİM BAŞKANI PROF. DR. BELKIZ ILGAZ YALVAÇ:

“Yurt Dışı Glokom Cemiyetleri İle Ortak Katılımlı Toplantılar Düzenlenecek”

Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi olarak yeni dönemde, öncelikle Covid-19 pandemisinin bir an önce sona ermesini diliyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bilimsel faaliyetlerde her üyemize eşit görev dağılımı temel ilkemiz olarak devam edecektir. BAK ve BAL programlarının yeni dönemde, Covid-19 pandemisi ve TOD Merkez Yönetim Kurulu kararlarına göre devam edip etmeyeceği konusunda şu anda yeterli bilgi ve öngörüye sahip değiliz. Fakat bu aktivitelerin asistan ve uzman meslektaşlarımıza teorik ve cerrahi bilgi aktarımında çok önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu dönemde de TOD Webinarlar ile bu eğitim hedefine yaklaşmaya çalışılacaktır.

DEVAM EDEN VE YENİ BİRÇOK PROJE MEVCUT

Yine Covid-19 pandemisinin elverdiği ölçüde yapılacak uluslararası alandaki çalışmalarımız devam edecektir. 2022 ISGS ve 2025 WGC toplantılarından en az birinin Türkiye’de yapılabilmesi için ilgili komitelerle temasa geçilip dosya hazırlanarak müracaat edilecektir. Kitap çalışmalarına ara vermiyoruz. Bu dönemde de yine Glokom Birimi aktif üyelerinden oluşan yazarlar grubunun katkısı ile “Glokom Cerrahisi” kitabı projesi de hayatiyet
bulacaktır.

“Glokomda Odak Noktaları” isimli projemiz devam edecektir, bu dönemde son aylarda çeşitli bilimsel dergilerden seçme yayınlar, üyelerimizden haberler ve planlanan çeşitli toplantılar ile ilgili bilgilendirmeler de yer alacaktır. EGS tarafından 5. Basımı yapılan EGS Terminology and Guidelines for Glaucoma kitabının Türkçe tercümesi yapılacaktır.

Halk sağlığı alanında glokomda farkındalık artırılması çabamız devam edecektir. Bu süreçte, Türkiye tabanında çok merkezli glokom saha çalışmaları başlatılacaktır. Bu konularda, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile temasa geçilerek ortak projeler üretilmesi sağlanacaktır. Daha önceki dönemlerde başlattığımız Glokopedi uygulamalarının veri tabanı daha da genişletilerek bir elektronik Glokom el kitabı olma hedefi daha da
zenginleştirilecektir.

Genç meslektaşlarımıza destek sağlamak ve gelecekte Glokom Birimi içinde yer almalarını teşvik etmek için Genç Oftalmologlar (TOD GO) ile kurulmuş olan yakın ilişkiler geliştirilecek ve ortak toplantılar düzenlenecektir. Yurt dışı Glokom Cemiyetleri ile temaslar daha ileri bir noktaya getirilip TOD ortak şemsiyesi altında ortak katılımlı
toplantılar düzenlenecektir.

OKÜLER ENFEKSİYONLAR BİRİM BAŞKANI DOÇ. DR. ULVİYE YİĞİT:

“TOD Eğitim Yayınları Kapsamında Yeni Kitap Hazır”

Göz doktorları olarak genel poliklinik ortamında da çalışsak, herhangi bir konuda özelleşmiş de olsak uğraş alanımız bir şekilde enfeksiyonlarla kesişmektedir. Oküler yüzeyi koruyan göz kapaklarıyla birlikte sağlam epitelyal yüzey, düşük yüzey ısısı, düşük gözyaşı pH’sı, makrofajların varlığı, göz kırpma hareketi gibi doğal savunma mekanizmalarıyla korunan gözlerimiz için oküler enfeksiyonlar, morbidite sebebi olmaya devam
etmektedir.

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve teknolojinin yenilenme, çoğalma ve yayılma hızına paralel olarak, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde de büyük değişimler yaşanmasına rağmen gözün enfeksiyon hastalıklarının, çeşitliliği, tanısal karmaşası, tedavide karşılaşılan zorlukları ile baş etmek mümkün olamayabilmektedir. Oküler enfeksiyonlar, kişisel düzeyde yarattığı görme işlevi kaybı, mutsuzluk ve sosyoekonomik yükün yanı sıra; biz hekimler açısından da, özellikle dirençli etkenlerin oluşturduğu tablolar karşısında kimi zaman çaresizlik boyutuna varan güçlükler yaratmaktadır. Kimi zaman, çok kolaylıkla tanı koyduğumuz bir konjonktivit ya da herpetik keratitin tedavi sürecinde bile sıkıntı yaşayabiliyoruz. Pek çok meslektaşımızın da bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldığını düşünüyorum.

Bu gerçeklerden ve TOD Oküler Enfeksiyon Birimimize ait kitabımızın 2008 yılında yayınlanmış olmasından yola çıkılarak güncel bilgiler ışığında yeni bir kitap yazımı hayli zaman önce hedeflenmiştir. Yeni kitap yazım fikri Değerli Hocalarımız Dr. Gülay Güllülü ve Dr. Necdet Bekir’e aittir. Girişimler önceki Birim Yürütme Kurulu döneminde Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu ve Dr. Pınar Çakar Özdal tarafından başlatılmıştır. Birim Yürütme Kurulu’ndaki değişikliği takiben ben ve Dr. Ahmet Ağaçhan’ın da katkılarıyla sürdürülmüştür. Son bir yıl içinde hızlanan çabalarımız ve bölüm yazarlarımızın katkıları ile kitap basıma hazır hâle getirilmiştir. Sanırım, çok kısa zamanda, TOD Sitesi’nde e-kitap olarak okuyucunun karşısında olacaktır.

KİTAP İÇERİĞİ

İçeriğinde klasik bilgilerin yanı sıra güncel gelişme ve değişimlere, önleme ve korunmaya yönelik temel konulara, antibiyotik kullanımının gerektirdiği özen ve dikkatin vurgulanmasına da gayret edilmiş olan “Oküler Enfeksiyonlar” kitabımızın TOD Eğitim Yayınları içinde yer almasından ve özellikle genç meslektaşlarımıza yol gösterici Türkçe bir kaynak olmasından çok mutlu ve gururluyuz.

KATARAKT VE REFRAKSİYON CERRAHİSİ BİRİM BAŞKANI PROF. DR. KAZIM DEVRANOĞLU:

“Amacımız, Son Gelişmelerden Oftalmoloji Camiasını Haberdar Etmek”

Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi (KRCB) Yürütme Kurulu’nda gerçekleşen seçimlerde, birim aktif üyelerinin tercihleri doğrultusunda, sekiz arkadaşımla birlikte KRCB Yönetim Kurulu’na seçilmiş bulunmaktayız. Seçilen üyeler, aralarında değerlendirme yaparak beni başkanlığa, Dr. Altan Atakan Özcan’ı sekreterliğe Dr. Mehmet Baykara’yı birim eğitim temsilciliğine getirmişlerdir. Dr. Alper Ağca, Dr. Yonca Aydın Akova, Dr Sait Eğrilmez, Dr. Akif Özdamar, Dr. Tamer Takmaz, Dr. Zeki Tunç ise üye olarak görevlendirilmişledir.

TOD’un en eski ve en çok aktif üyeye sahip biriminin, iki yıl süreyle sorumluluğunu almış olmanın bilincindeyiz. Görev süremiz içinde amacımız, birimimizle ilgili konularda üyelerimizi ve tüm oftalmoloji camiasını son gelişmelerden haberdar etmektir.

KRCB KİTABI HAZIRLANACAK

Kongrelerde ve Birim Yürütme Kurulu olarak düzenleyeceğimiz toplantılarda, konusunda yetkin kişileri görevlendirerek hem bu arkadaşlarımızın deneyimlerinden faydalanacağız hem de son bilgileri üyelerimize ulaştırmaya çalışacağız. Etkinliklerimizde, aktif üyelerimiz içinden genç arkadaşlarımızı da görevlendirerek tecrübe kazanmalarını sağlayacağız. Toplantılarımızdaki konuşmacı seçiminde mutlaka liyakate önem vereceğiz.

İki yıllık görev süremizde tüm Birim Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte en çok başarmak istediğimiz şeyler; KRCB kitabı çıkarmak ve video arşivi oluşturmaktır. Elimizden gelen çabayı göstererek görev süremizde bu kitabı çıkarmaya çalışacağız. Tüm BYK üyesi arkadaşlarım ve aktif üyelerimizin desteğiyle kitap ve video arşivi oluşturma çalışmalarını başaracağımıza inanıyorum.

Bizleri bu göreve getiren meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

KONTAKT LENS BİRİM BAŞKANI OPR. DR. ZERRİN TUNCER:

“Görevimize Büyük Bir Sorumluluk ve Heyecanla Başladık”

TOD Kontakt Lens Birim Yürütme Kurulu olarak pandemi gölgesinde görevi devir almış bulunuyoruz. Bu süreçte, maske nedeniyle gözlük kullanımının zorlaşması ile kontakt lens kullanım tercihinin artması, görevimize büyük bir sorumluluk ve heyecanla başlamamızı
sağladı.

Kontakt lenslerin oftalmologlar tarafından uygulandığı nadir şanslı ülkelerden biriyiz. Bizden önceki dönemlerde görev alan değerli Birim Yürütme Kurulu üyelerinin çabaları ile kontakt lenslerin reçetesiz satışı engellenmiş ve reçetede kontakt lens markası yazılması yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Reçeteler ile ilgili zorunluluktan önce optikçiler ellerindeki herhangi bir lensi vermekte, bu da memnuniyetsizliğin artmasına ve ciddi komplikasyonlara yol açmakta, sonuç olarak lens kullanım oranı azalmaktaydı. Oftalmologlar olarak, lensleri deneyerek uygunluğuna göre reçete ediyoruz ve markanın özel ismini yazıyoruz. Bu nedenle kontakt lenslerin doğru uygulanmasının, doğru yönetilmesinin ve takibinin son derece önemli olduğunun bilinciyle kontakt lens eğitimleri önceliğimiz olacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri olarak bu sorumluluğun bilinci ile daha önceki dönemlerde olduğu gibi eğitim kliniklerinde asistan kontakt lenseğitimlerine katkıda bulunabilmek için her türlü desteğe hazırız. Ayrıca asistanlık sonrası bilgilerin yenilenmesi ve yeniliklerin takibi amacı ile tüm oftalmologların katılabileceği pratik ve teorik toplantılar düzenlemeyi amaçlamaktayız. Önümüzdeki günlerde, TOD etkinliği olarak bir adet BAK, iki adet panel ile eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz.

DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA ECLSO KONGRE KATILIMLARI DESTEKLENECEK

Uluslararası kontakt lens platformunda önemli bir yeri olan ECLSO kongrelerinde, Türk oftalmologları gerek bilimsel katılımları ile gerekse üye sayıları ile ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizden katılan ödüle layık görülen bilimsel çalışmalar ve davetli konuşmacılar sayesinde, Türk oftalmologları olarak yıllar içinde uluslararası bir saygınlık elde ettik. Bu başarıların devam etmesi, Birim Yürütme Kurulu olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu noktada, araştırma çalışmalarını motive etmek için eğitim klinikleri ve aktif üyelerle iletişime geçip bir yarışma düzenleyerek başarılı çalışmaların ECLSO kongre katılımının desteklenmesi planlanmaktadır. Kısıtlamalar nedeniyle ne yazık ki yüz yüze toplantıları bir süre ertelemek zorundayız. Videolar ve canlı hasta üzerinde on-line uygulamalı kurslar düzenleyebilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Umarız, en kısa sürede bu zor süreci atlatır, eski günlerimize dönerek kontakt lens eğitiminde çok değerli olan pratik uygulamaları yapma şansına ulaşırız.

Yeni Birim Yürütme Kurulu olarak sadece aktif üyelerimizle sınırlı kalmayıp kontakt lense gönül veren bütün meslektaşlarımızın desteğini ve önerilerini almak bizim için çok önemli. Bizlere hedeflerimizi ve düşüncelerimizi paylaşma şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle!

KORNEA VE OKÜLER YÜZEY BİRİM BAŞKANI PROF. DR. AYŞE BURCU:

“Sürekli Bilgi Paylaşımı İçinde Olacağız”

TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi olarak yine güçlü bir ekiple görev başındayız. Türk Oftalmoloji Derneği’nin tüm birimlerinde olduğu gibi bizim de bu iki yıllık süreçte hedefimiz, bilimsel olarak gelinen düzeyi korumak ve daha yukarılara taşıyabilmek. Bilginin paylaşarak çoğaldığı düşüncesi ile birimdeki tecrübeli hocalarımızın bilgi birikimi ve tecrübelerini, genç meslektaşlarımıza aktarabilmeleri için bu dönemde de eğitime önem ve destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle bu konuda, TODEM toplantılarına büyük önem vermekteyiz.

TÜM BİRİMLER İÇİN VERİMLİ BİR DÖNEM DİLEĞİ

Genç meslektaşlarımızın ilgi duydukları konulara öncelik vererek hem TODEM toplantılarında hem de kongre ve sempozyumlarda, klasik bilgilerin yanı sıra yenilikleri de sürekli paylaşım içinde olacağız. Gereken zamanlarda, uluslararası platformda konusunda uzman hocaların meslektaşlarımızla bilgi paylaşımlarını sağlayacağız. Özellikle cerrahi tecrübe aktarımı konusunda yoğun bir çalışma döneminde olmayı planlıyoruz.

HALKI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Halkı bilgilendirme çalışmaları planlayacağız, gerekirse diğer birimlerle ortak çalışmalar oluşturacağız. Türk Oftalmoloji Derneğinin tüm birimleri için bu dönemin verimli ve keyifli geçmesini diliyorum.

NÖROOFTALMOLOJİ BİRİMİ BAŞKANI PROF. DR. ŞANSAL GEDİK:

“Hayat, Anlamlı Tesadüflerle Örülü, Bilinçli Adımlarla Gelişen Bir Süreçtir”

Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Cemiyeti adıyla 16 Temmuz 1928’de kurulmuş, neredeyse Cumhuriyet ile beraber büyümüştür. Yıllar içerisinde profesyonel birimlerin öneminin anlaşılmasıyla birimler kurulmuş ve bu birimlere gönül veren, ilgi duyan hekimler birim çatısı altında kolektif çalışmalar başlatmışlardır. Bu bağlamda, Nörooftalmoloji Birimi de 15 Eylül 1995’te, 2014 yılında kaybettiğimiz rahmetli büyüğümüz Dr. Gürhan Kendircioğlu başkanlığında kurulmuştur. Birimimizde 10 farklı başkanımız görev almış, birimimize ve derneğimize hizmet etmişlerdir. Birimimiz aslında gözün kendisinden beynin görme merkezine kadar en uzun bölgeye ilgi duyan, hâkimiyet gerektiren bir branştır. Nörooftalmoloji göz hastalıklarının tabiri caizse, matematiği, fiziği, kimyası, coğrafyasına eş değerdir.

Nörooftalmoloji Birimi olarak Türk Oftalmoloji Derneği’nin ilke ve hedefleri doğrultusunda özellikle araştırma görevlisi meslektaşlarımızın ve genç göz hekimlerinin bilgi ve becerilerinin artırılması için verimli toplantılar düzenlemeyi düşünmekteyiz. Son yıllarda, nörooftalmoloji toplantılarında görülen ilgi artışından da yola çıkarak derneğimizin bize sağladığı imkânlar ile Mart ve Nisan aylarında iki sanal toplantıda çok değerli ve tecrübeli meslektaşlarımızın katkılarıyla “Atipik Optik Nöropatileri” ve “Çocukluk Çağında Nörooftalmolojik Hastalıklar” konularını tartışmaya açıyoruz.

“GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN YURT DIŞI EĞİTİMSEL İMKÂNLARINI ARTIRACAĞIZ”

Uluslararası nörooftalmoloji camiasının değerli üyeleri, özellikle Uluslararası Oftalmoloji Konseyi gibi eğitimsel faaliyetleri ön planda olan platformlarda görev almaktadır. Bu vesileyle Türk Oftalmoloji Derneği Nörooftalmoloji Birimini uluslararası platformlarda temsil edip genç meslektaşlarımızın yurt dışı eğitimsel imkânlarını artırmayı hedeflemekteyiz. Mümkün olduğunca uluslararası düzeyde kabul gören meslektaşlarımızın, toplantılarımızda TOD üyelerimizle bir araya gelmesini sağlamaya çalışacağız.

TOD NO Birim Yürütme Kurulu Üyeleri olarak, tüm birim aktif üyelerimizin gerçekten aktif katılımını sağlayabilmek üzere, üyelerimize birebir ulaşıp düşüncelerini öğrenerek, toplantılarda tüm üyelerimizin kendini ifade edebileceği bir ortam sağlamaya çalışacağız. Bu bağlamda daha önce görev yapmış tüm BYK başkanlarımızın tecrübelerinden faydalanacağız.

Nöroloji stajında Değerli Hocamız Prof. Dr. Tülay Kansu, staj boyunca tüm sorularını bilmem üzerine “Seni Nörolojiye alalım.” demiş, ben sevgili hocamıza “Hocam, ben göz istiyorum” demiştim. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıklarında başladığım meslek hayatımda, asistan olarak ilk seminerimi “Pupilla Hastalıkları” olarak seçmiştim. Seminer hazırlarken Başkent Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı olan Değerli Hocam Prof. Dr. Pınar Aydın O’Dwyer’in yanına bilgi ve tecrübesinden faydalanmak için gittiğim günleri unutmuyorum. Hayatın anlamlı tesadüflerle örülü, bilinçli adımlarla gelişen bir süreç olduğunu düşünüyorum.

Genç meslektaşlarımızdan, idealizmden hiç ödün vermeden gayret etmelerini rica ediyorum. Sözlerimi kişisel ve mesleki gelişimimde bana katkıda bulunan herkese ve özellikle sevgili aileme teşekkürlerimle son vermek istiyorum.

Güzel günlerde hep beraber olabilmek dileklerimle…

OKÜLER ONKOLOJİ BİRİM BAŞKANI DOÇ. DR. AHMET MURAT SARICI:

“Tüm Güncel Uygulamalar Başarıyla Gerçekleştiriliyor”

Göz tümörleri aynı zamanda glob içi, orbita, kapak ve oküler yüzey olarak tarif ettiğimiz konjonktiva ve kornea kısımlarını kapsar. Bu tümörlerin görülme sıklıkları 1/10.000 ve 1/1000000 düzeyindedir. Tanı ve tedavi konusunda özellik göstermektedir. Hastaların yönetimi, çoğu zaman multidisipliner çalışma gerektirmektedir. Özellikle metastaz açısından uzun yıllar yakın takibi yapılmalıdır. Ülkemizde bu konuda çalışan hekimler, yüksek donanıma sahip olup tüm güncel uygulamaları başarıyla uygulamaktadır.

Göz onkologlarının en sık yardımcı başvuru cihazı ultrasondur (USG), b mod ve ultrason biomikroskobudur (UBM). Gelişen teknoloji ile son yıllarda, göz tümörleri konusunda ultrason ile birlikte multimodal görüntüleme özellik kazanmıştır, giderek gelişen optik koherens tomografi hem göz içi hem de oküler yüzey tümörlerinde oldukça faydalı olmaktadır. Optik Koherens Tomografi (OCT), göz içi tümörlerinde, tümörün çevre dokulara yaptığı etki, sıvı oluşumu vb. değişikleri göstermekte oldukça yardımcıdır. Bunun yanında ön segment tümörlerinde de lezyon içi yapıları ve çevre yapı ile oluşturdukları farklılıkları ortaya koyar. Ayrıca fundus floresein anjiografi ve indosiyanin anjiografi diğer yardımcı cihazlardır.

Göz tümörleri aynı zamanda taklit edici lezyonlardır ve diğer hastalıkların ayırıcı tanısında da önem arz etmektedir. Zamanında tanı ve tedavi, göz kurtarıcı hatta hayat kurtarıcı olabilmektedir.

OLGULARIN İNCELENECEĞİ MULTİDİSİPLİNER TOPLANTILAR PLANLANIYOR

Göz tümörleri oldukça nadirdir, bu lezyonların, hastalıkların farkındalığının oluşturulması şarttır. Multimodal cihazların tanıdaki yeri konusunda, meslektaşlarımızın bilgi ve eğitim düzeyine katkı sağlamak çok önemlidir. Genç meslektaşlarımızın, bu konulara ilgisinin artırılması için özellikle olguların değerlendirilip incelendiği eğitici toplantılar planlıyoruz. Bu toplantıların özellikle pandemi döneminde, web olanakları ile gerçekleştirilmesi meslektaşlarımız için yararlı olacaktır. Oküler onkolojinin multidisipliner olması nedeniyle pediatrik onkoloji, radyasyon onkolojisi ve girişimsel nöroradyoloji alanlarına ilişkin multidisipliner ve çok merkezli toplantılar düzenlenmesinin, bu hastalıkların daha etkin tedavisine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Bu dönemde, meslektaşlarımızın eğitimi için üstün gayret gösteren TOD Yönetim Kurulu’na teşekkürü borç bilirim.

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ BİRİM BAŞKANI PROF. DR. BÜLENT YAZICI:

“Alt Uzmanlık Dalları Oftalmolojinin Gelişimine Büyük Katkı Sağlamıştır”

Oftalmoloji, alt dallarda uzmanlaşmanın en fazla geliştiği tıp bilimlerinden biridir. Son yarım yüzyılda, göz küresi ve orbitayı oluşturan, anatomik yapıların her biri veya birkaçı (kornea, uvea, lens, retina, orbita, optik sinir vb.), bir alt uzmanlık konusu hâline gelmiştir. Bu mesleki alt uzmanlık dalları olmaksızın güncel oftalmoloji bilgisini kucaklamak, uygulamak ve geliştirmek mümkün değildir. Türk Oftalmoloji Derneği, yaklaşık 20-25 yıl önce kendi içinde, alt uzmanlık birimleri oluşturmaya karar verdiğinde önemli, ileri doğru bir adım atmıştır. Anglosakson ülkelerine kıyasla geç olmakla birlikte şimdi bu kararın, oftalmolojideki tarihsel gelişmeye ayak uydurmak açısından ne kadar isabetli olduğunu ve ülkemizde oftalmolojinin gelişmesine ne denli büyük bir katkıda bulunduğunu açıklıkla görebiliyoruz. Oküloplastik ve orbital cerrahi, ilk “fellowship” eğitiminin başladığı tarihler dikkate alınırsa dünyada 1950’lilerden itibaren, göz hekimliği uzmanlık alanı haline gelmiştir. Amerikan ve Avrupa oküloplastik cerrahi dernekleri, 1969 ve 1980’de kurulmuş, ardı sıra iki temel uluslararası oküloplastik cerrahi dergisi Avrupa (Orbit, 1982) ve Amerika’da (Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 1985) yayın hayatına başlamıştır. Türkiye’de, TOD bünyesinde, Oküloplastik Cerrahi (OPC) Birimi ilk olarak 2000’li yılların başında kurulmuştur.

TATSIZ REKABET YERİNİ VERİMLİ İŞ BİRLİĞİNE BIRAKMALI

Oküloplastik ve orbital cerrahide tam zamanlı olarak çalışan hekim sayısı yeterli değildir. Ülkemizin bu alandaki bilimsel bilgiye katkısı, nüfusu ve akademisyen sayısına kıyasla sınırlıdır. İki uluslararası oküloplastik dergisinde çıkan, Türkiye kökenli yazıların toplamı 120 civarındadır. Bunun yanı sıra oküloplastik ve orbital cerrahi, diğer oftalmik cerrahi dallardan farklı olarak, hastaları için diğer branşların gittikçe artan rekabetiyle karşı karşıyadır. Son yıllarda, diğer cerrahi dalların, göz hekimliği, oküloplastik ve orbital cerrahi alanındaki tedavilere ilgi ve invazyonu rahatsız edici ölçüde artmıştır. Eskisine kıyasla daha fazla sayıda göz dışı hekim, lakrimal kanal, göz kapağı ve orbita cerrahisi yapmaktadır. Göz hekimleri, periorbital yüz bölgesinde yeni işlevsel ve estetik bir tedavi yaptıkları zaman, diğer dallardan yükselen itiraz ve şikâyet sesleriyle karşılaşmaktadır. Alan rekabeti, bazı etik sorunlarla birleştiğinde ciddi yasal ve pratik sıkıntılara neden olmaktadır. Tatsız rekabetin yerini verimli bir işbirliğine bırakmasını dileriz. Göz hekimleri, ancak daha iyi eğitimli, donanımlı ve deneyimli oldukları ölçüde, gelecekte de oküloplastik, orbital cerrahi ve perioküler bölgedeki mesleki haklarını korumaya devam edecektir.

ALT UZMANLIK EĞİTİMİNE ÖNEM VERİLMELİ

Alt dallarda uzmanlık eğitimi için Amerika ve Avrupa ülkelerinin yıllardır izlediği yola girmek ve yasal ve kurumsal eğitimi başlatmak gerekmektedir. İlk adımı atmak için en ideal bölümlerden biri, oküloplastik cerrahidir. Her ne kadar akademik kurumların ağır bir tahribat ve güç kaybına uğradığı bir dönemden geçiyor olsak da böyle bir yola yönelmek elzemdir. Alt uzmanlık eğitimini, kişilerin kendi çabalarına bırakmak ve yurt içi veya yurt dışı informal ziyaretlere güvenmek akıl kârı değildir. Bunlar ancak topyekün bir arzu ve el birliğiyle çözülebilir. Birim Yürütme Kurulu olarak, aktif üyelerimiz ve derneğin diğer üyeleri için de böyle bir ortak gayret oluşturabilirsek kendimizi bir ölçüde başarılı sayabiliriz.

ORTAK BİLGİ VE DENEYİMİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Oküloplastik ve orbital cerrahi alanında ortak bilgi ve deneyimi artırmak için öncelikle şimdiye kadar yaptıklarımızdan farklı işler yapmamız gerekiyor. Oküloplastik Cerrahi Birimi, kendi etkinliğini kongre ve genel oftalmologlara yönelik genel bilgilerin sunulduğu, temel eğitim toplantılarıyla sınırlarsa ileri doğru ciddi bir mesafe alamaz. Çıtayı daha farklı bir yere koymamız gerekiyor. Aktif üyelerin ve oküloplastik cerrahiyle ilgili tüm oftalmologların katkı ve deneyimlerini birleştirmenin yollarını bulmalıyız. Bunun için daha sık, mümkünse iki ayda bir, spesifik, nisbeten seyrek konularla ilgili sunumları da içerecek şekilde, aktif üye toplantıları yapmak istiyoruz. Aktif üyelerin gördükleri hastaları ve bazı seyrek olguları, bilgileri birleştirerek ortak çalışma sayısını arttırmaya çalışacağız. Ülkemizde oküloplastik cerrahiye ne kadar katkıda bulunursak kendimizi o kadar başarılı sayacağız.

ORR BİRİM BAŞKANI PROF. DR. AYSUN İDİL:

“Samimi, Şeffaf Ve Yenilikçi Bir Birimiz”

Öncelikle Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimindeki tüm meslektaşlarıma, bana ve Birim Yürütme Kurulu’ndaki arkadaşlarıma duydukları güven için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Uzun süredir aktif üyesi olduğum ORR Birimi’ni üç kelimeyle tanımlamamı isterseniz “samimi, şeffaf ve yenilikçi” diyebilirim. Bu ilkelerden yola çıkarak yeni dönem için tüm aktif üyelerimizin önerileri doğrultusunda, çalışma programımızı planladık. Hepimizin ortak dileği geleneksel “Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu” aktivitemizi yüz yüze koşullarda ve eskisi gibi uygulamalı olarak sürdürebilmek. Birimin ve hatta Türk Oftalmoloji Derneği’nin sembolü haline gelen Esat Işık Kursları’nın sonunda, katılımcı genç meslektaşlarımızın öğrenmenin sevinciyle parlayan gözlerini ve biz eğitimcilerin yorgun ama mutlu yüzlerle yaşadığımız vedaları hepimiz çok özledik.

Daha önceki birim yönetimlerinin özveri ve titizlikle hazırladıkları ORR Birimi kitabımızla gurur duyuyoruz. Uzun yıllar bu alandaki gereksinime yanıt veren bu kitabı, yeni dönemde güncel bilgiler de ekleyerek yeniden yayımlamak amacındayız.

PANDEMİNİN PANDEMİLERİ

Pandemiden önce sıkça karşımıza çıksa da “pandeminin pandemileri” olarak nitelediğim “dijital göz yorgunluğu ve miyopi” gündemimizdedir. Hepimizin yaşantısına yoğun bir şekilde giren dijital ekranların, göz sağlığına etkileri ve bunu en aza indirmenin yolları konusunda bir broşür hazırlanacaktır. Bu konuda, toplumsal farkındalık yaratmak ve halka yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Ayrıca pandemi döneminde, örgün eğitim uygulamalarının da zorunlu olarak dijital ekranlara taşındığı düşünülürse bu bilgilerin, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla paylaşılması gerekmektedir.

Göz hekimleri olarak günlük pratiğimizdeki bir diğer sorunun “miyopi oluşumu ve progresyonunun önlenmesi’ olduğunu biliyoruz. Özellikle miyopi progresyonunun kontrolü ile ilgili güvenilir, standardize edilmiş bilgilere ve hatta protokollere gereksinim duyuyoruz. Bunların hazırlanması için çalışmalarımızı başlattık.

GERİ ÖDEMELER GÜNCELLENMELİ

Bununla birlikte birimimizin alanında yapılan pek çok tanı testinin ve özellikle az görme yardım cihazları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödemelerinin yetersiz olduğunu biliyoruz. Bu geri ödemelerin güncellenmesini, bu güncellemeler kapsamında göz hekimlerinin emeğinin gözetilmesini ve hastaların ödemekte zorlandıkları katılım paylarında değişikliğe gidilmesini umuyoruz.

TOD Yönetimi’nin de destekleriyle bütün hedeflerimizin gerçekleştirilebildiği bir dönem olması dileğiyle saygılar sunarım.

ŞAŞILIK BİRİMİ BAŞKANI PROF. DR. HUBAN ATİLLA:

“Araştırmalarda Öncülük Etmeyi Hedefliyoruz”

Türk Oftalmoloji Derneğinin ilk kurulan eğitim birimlerinden birisi olan Şaşılık Birimi, uzun
yıllardır, ülkemizde bu konuda yapılan eğitim çalışmalarına yön vermekte ve araştırmalarda öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Kongre, kurs ve sempozyumlarda düzenlenen panel, sempozyum ve interaktif sunumların dışında son yıllarda, TOD Eğitim Merkezlerinde de Bilgi ve Beceri Aktarım Kursları (BAL, BAK) düzenleyerek özellikle asistan ve genç uzmanların şaşılık, göz tembelliği ve şaşılık cerrahileri konularında eğitimlerine katkı sağlamaktadır.

Ancak son bir yıldır, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük etkilere sahip olan Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yüz yüze eğitimler, kurslar ve toplantılar düzenlenememektedir, bunun yerini, giderek artan oranlarda düzenlenen on-line toplantılar almıştır.

İNTERNET EĞİTİM PLATFORMU OLDU

Derneğimizin ve uluslararası derneklerin düzenlediği on-line toplantılarda yer almak suretiyle eğitim çalışmalarımız farklı bir boyut ve yön kazanmıştır. İnternet üzerinden yapılan toplantıların avantajı, seyahat yapılmadığı için daha uzun süre ayrılması olmuştur. İnternet evlerden ulaşabildiğimiz bir eğitim platformu hâline gelmiştir.

Şaşılık birimi olarak, bu durumun avantajlarını kullanarak sıklıkla webinar ve sanal kurslar düzenlemeyi planlıyoruz. Ülkemizde asistan ve uzman göz hekimi eğitiminde büyük rol oynayan TOD bünyesinde bu faaliyetler devam edecektir. Yine de tüm kolaylıklarına rağmen on-line toplantılar, bir araya gelerek yaptığımız toplantıların keyfini yakalayamamaktadır. Umarım, en kısa sürede fiziksel olarak bir araya gelerek kongreler, kurslar ve aktif üye toplantıları düzenleyebileceğimiz sağlıklı günlerde görüşebiliriz.

TIBBİ RETİNA BİRİM BAŞKANI PROF. DR. SEMA ORUÇ DÜNDAR:

“Sanal Toplantılarımız İlgi Çekecek”

Önümüzdeki iki yıllık dönemin, önceki dönemlerde olduğu gibi aktif üyelerimizin desteği ile çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Birimimizde 167 kayıtlı aktif üye bulunmaktadır. Birimimiz pek çok ulusal kongre ve sempozyuma aktif katılım sağlamaktadır.

Çok zor bir süreçten geçmekteyiz. Pandemi nedeniyle yüz yüze toplantılar gerçekleştiremiyoruz. Pandemiye rağmen birim aktif üyelerimizin değerli katkılarıyla sanal toplantılarımız devam edecektir. İlk etapta, iki adet sanal toplantı planlanmıştır. Birisi OKT-Anjiyo diğeri ise olgu tartışması şeklinde olacaktır ve çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz.

Her yıl geleneksel olarak Birimimiz ve Vitreoretinal Cerrahi Birimi tarafından dönüşümlü olarak aktif üye toplantıları düzenlenmektedir ve bu toplantıya Tıbbi Retina, Vitreoretinal Cerrahi ve Uvea-Behçet birimi aktif üyeleri katılmaktadır. Bu yıl, ortak aktif üye toplantısını Birimimiz düzenleyecektir. Bilimsel içeriğin yanında sosyal aktiviteleri de çok ilgi çeken toplantıyı yüz yüze düzenlemeyi umut ediyoruz. Bu sene diğer bir aktivitemiz, beşincisi yapılacak olan Tıbbi Retina Günleri Toplantısı’dır. Tıbbi Retina Günleri Uvea-Behçet ve Oküler Onkoloji birimlerinin katkısıyla düzenlenmektedir. Her zaman büyük ilgi gören, bilimsel düzeyin çok yüksek olduğu ve geleneksel olarak İstanbul’da gerçekleşen bu toplantıyı yine İstanbul’da, yüz yüze gerçekleştirmeyi umuyoruz.

YENİ PROJELER DE HEDEFLENİYOR

Ulusal Oftalmoloji Kongresi’nde birim aktif üyelerimizle çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Kongre’de BİLEP, panel, kurs ve FFA kulübü etkinliklerimiz planlanmaktadır. Eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Her sene olduğu gibi Beceri Aktarım Kursları (BAK) düzenlenmeye devam edilecektir. Bu sene ilk BAK, sanal ortamda gerçekleştirilecektir.
İki yıllık dönemde, Tıbbi Retina Birim Yürütme Kurulu olarak aktif üyelerimizin de desteği ile yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz. Tüm bu aktivitelerle aktif üyelerimiz, retinaya gönül veren diğer meslektaşlarımız ve eğitim alan asistan arkadaşlarımızla deneyimlerimizi paylaşmayı ve birbirimize aktarmayı görev biliyoruz.

UVEA-BEHÇET BİRİMİ BAŞKANI PROF. DR. MÜGE PINAR ÇAKAR ÖZDAL:

“Uvea Gönüllülerine Destek Olmaya Devam Edeceğiz”

TOD Uvea-Behçet Birimi, her zaman uyum içinde çalışan, sadece Birim Yürütme Kurulunda görev alan üyelerinin değil, tüm üyelerinin görüş ve önerilerine önem veren bir birim olmuştur. Üveite gönül veren genç oftalmologların hep elinden tutulmuş, destek olunmuş ve uygun her fırsatta onlara da aktif olarak görev alma olanağı tanınmıştır. Bu uyum ve destek ortamı, Uvea-Behçet Birimi aktif üyeleri olarak bizleri her zaman mutlu etmiş ve çalışma motivasyonumuzu artırmıştır. El birliğiyle çalışmaya, üretmeye ve uvea gönüllülerine destek olmaya yine devam edeceğiz. Son yıllarda, birimimize aktif üye başvurularında belirgin bir artış olmuştur. Bu dönemin de birim aktif üyelerimizin sayısının arttığı bir dönem olmasını umuyor ve diliyoruz.

ULUSLARARASI ALANDA TEMSİL SÜRECEK

Birimimiz, uzun yıllardır “Turkish Uveitis Society” adıyla en önemli uluslararası üveit cemiyetleri olan International Ocular Inflammation Society (IOIS) ve International Uveitis
Study Group (IUSG) tarafından düzenlenen kongrelerde paneller düzenlemektedir. Uluslararası tanınırlık ve saygınlık konusunda bizlere öncülük ve liderlik eden hocamız Prof. Dr. İlknur Tuğal Tutkun’a birimimiz adına tekrar teşekkür etmek istiyorum. TOD Uvea-Behçet Birimi, “Turkish Uveitis Society” olarak bu uluslararası toplantılardaki yerini almaya devam edecektir. Bu yeni dönemde de her zamanki anlayışımız, uyumumuz ve görev
bilincimizle birlikte çalışmaya, güzel faaliyetler yapmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz koşullar gereği şimdilik daha çok on-line planlanan toplantılar, uvea biriminin olmadığı merkezlerde üveit ile uğraşan hekimlere verilecek eğitim desteği, tanı ve tedavi alanında uzlaşı sağlayacak rehberlerin hazırlanması, çok merkezli çalışmaların yürütülmesi gibi projelerle aktif ve verimli bir dönem geçirmeyi planlıyoruz.

İçinde yaşadığımız pandemi koşullarının düzelmesi ve yüz yüze eğitim ortamlarında deneyim aktarımları yapabileceğimiz günlerin gelmesi en büyük dileğimiz.

VRC BİRİMİ BAŞKANI PROF. DR. MELİH ÜNAL:

“Geçmişin Tecrübelerini Geleceğe Aktaracağız”

Vitreoretinal Cerrahi Birimi (VRC) Yürütme Kurulu olarak, seçilme onuruna eriştikten sonra ilk toplantımızı görevi devraldığımız Yürütme Kurulu üyeleri ile beraber gerçekleştirdik. Toplantıda, önceki Yürütme Kurulunun faaliyet ve projelerinin devamlılığını sağlama, onların yardım, öneri ve tecrübelerinden yararlanma kararı aldık. Son derece uyumlu bir ekip ve arkadaşlık ruhu ile görev paylaşımı yaptık. İlk toplantıdan itibaren fikir birliği içerisinde, VRC Birimi tarihinin bize mirası ve birim aktif üyelerinin oyları ile yüklediği eğitim, araştırma
ve geliştirme sorumluluklarımızı etkin olarak yerine getirebilme stratejilerimizi belirlemeyi hedefledik. Bu amaçla bildiğimiz kadarıyla bir ilk uygulama ile birimimizin bugünkü başarılı düzeyinin mimarı eski dönem başkanlarımızın da katılımı ile genişletilmiş bir Birim Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirdik. Bu sayede, birimimizin geçmişini öğrenirken tecrübelerinin günümüz ihtiyaçlarına ve gelecek vizyonuna katkılarını amaçladık. Daha sonraki toplantılarımızda da konu ve ihtiyaç bağlamında, eski dönem üyelerimizi ve gerektiğinde birim aktif üyesi arkadaşlarımızı davet edeceğiz.

TOD Eğitim-Araştırma Birimleri, öncelikle ve en önemli olarak eğitime katkı sunulması, bilgi ve tecrübelerin her türlü ortamda paylaşımı ve iletimin sağlanmasıyla sorumludur. Bu amaçla önceki dönemden geçen konu/ konuşmacı arşivini esas alarak her seviyede bilgiyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu konuda eşitlik ilkesi gözetilerek deneyim sahibi, bilgi paylaşımına istekli birim aktif üyelerini
görevlendireceğiz.

ULUSLARARASI BAŞARILARDAN YARARLANACAĞIZ

Birim aktif üyesi pek çok meslektaşımız ve hocalarımızın uluslararası başarılarını ve faaliyetlerini, uluslararası organizasyonlardaki varlıklarını gururla izlemekteyiz. Bu, ulusal toplantılarımızda bizim en güçlü bilgi kaynağımız olurken aynı zamanda, uluslararası toplantıların düzenlenmesi ve davetli konuşmacıların organizasyonu için güçlü duruşumuzu da sağlamaktadır. Birim Yürütme Kurulu olarak olağanüstü pandemi dönemini bir fırsata çevirip daha kolay iletişim imkânı sağlayan sanal ortamda daha sık ve yararlı buluşmalar gerçekleştireceğiz. Bu buluşmalarla bilgi ve tecrübenin paylaşımına, teknolojik gelişmelerdeki farkındalığın yaygınlaştırılmasına aracılık etmeyi amaçlamaktayız.

Geçmiş VRC BYK döneminde yazarları tarafından tamamlanan VRC e-kitabının ilgili başlıklarda güncellenmesi ve gerektiğinde yeni-güncel konularla zenginleştirilmesi planlanarak, TOD Web sitesinde yayınlanmak üzere tamamlanmıştır. VRC pratiğinin laboratuvar ve model gözler üzerinde öğrenilmesi imkânının genç oftalmolog arkadaşlara verilmesi amacıyla pratik kurslar öncelikli hedeflerimizdendir.

Birim Yürütme Kurulu üyelikleri, aktif üyelere bir görevlendirme, sorumluluk verme mekanizmasıdır. Beklenti, en üst düzeyde temsil edilme ve gelişmeye aracı olunmasıdır. Yeni dönem Birim Yürütme Kurulu üyeleri olarak en büyük mutluluğumuz; bitirirken takdir edilecek ulusal ve uluslararası etkinliklere imza atmak olacaktır.

TOYK BAŞKANI PROF. DR. ZELİHA YAZAR:

“Oftalmoloji Eğitiminin Kalitesini Yükseltmeye Çalışıyoruz”

Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) 2020–2022 Dönemi Yürütme Kurulu’na seçildiğim için mutluyum. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile TOYK Başkanı olarak görevlendirilmem ise beni hem mutlu etti hem gururlandırdı.

Oftalmoloji Alanında Yeterlik (TOYET) belgesine sahip uzmanlar, doçent ve profesörlerden oluşan TOYK’un amacı, yurdumuzda oftalmoloji eğitimi kalitesinin yükseltilmesine ve kalite standartlarına sahip eğitim kurumlarının belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla TOYK bünyesinde altı ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur.

UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVLARI PLANLANIYOR

Yeterlik Sınav Çalışma Grubu’muz ile yeni dönemde, TOYET belgesine sahip olabilmek için yapılan sınavların yanı sıra, yurdumuzda uzmanlık eğitimi almakta olan tüm asistanların gönüllülük esasına dayanarak katılacağı “Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavları”nın da yapılmaya başlanmasını planlamaktayız. Her yıl tekrarlanacak ve asistanların kıdemine göre değerlendirileceği bu sınavlar, on-line sistemle yapılacaktır. Amacımız, uzmanlık eğitiminde standardizasyonu sağlamak ve asistanların eğitimlerindeki gelişmeyi izlemektir.

Akreditasyon Çalışma Grubumuz ile oftalmoloji uzmanlık eğitimi veren kliniklerin akreditasyonu ve belgelendirilmesi konularında çalışmaya devam edeceğiz. Hâlen yurdumuzda oftalmoloji eğitimi alanında, beş yıl için akredite olan dört klinik mevcut olup üç kliniğin akreditasyon çalışmaları pandemi nedeniyle ertelenmiştir. Bu dönemde, akreditasyon belgesine sahip olacak kliniklerin sayısının hızla artması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Temel Eğitim Çalışma Grubumuz ile uzmanlık öğrencilerinin ve uzman hekimlerin eğitim ve sürekli mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, eğiticilerin eğitimi konusunda programlar düzenlemek, asistan karnelerini güncellemek, uzmanlık eğitimi veren kurumlardaki eğitici ve eğitilenlerin sayı ve dağılımlarını belirlemek bu dönemdeki hedeflerimiz arasındadır.

“HEKİMLERİMİZE DESTEK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Bu dönemde de Türk Tabipleri Birliği-Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UYEK) ile ilişkilerimiz devam edecektir; yapılan çalışmalara ve toplantılara düzenli olarak katılmayı ve TODTTB-UYEK arasında bilgi alışverişinde bulunmayı kesintisiz sürdüreceğiz.

Benzer şekilde, Uluslararası Kuruluşlar Çalışma Grubumuz da Uluslararası Oftalmoloji Konseyi (ICO), Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) ve Avrupa Oftalmoloji Kurulu (EBO) ile eğitim alanında iletişim içinde olmaya devam edecektir.

Genç Oftalmologlar Çalışma Grubumuz ise genç göz hekimlerimizi araştırma yapmaya özendirici ve bu becerileri kazandırmaya yönelik destek çalışmalarını sürdürecektir.

Görüldüğü gibi TOYK, çok geniş ve farklı çalışma alanlarına sahip, TOD bünyesinde, bilimsel açıdan özerk bir kuruldur. TOYK Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları üyeleri ile birlikte 2020-2022 döneminde de yoğun çalışmalarımızı, yenilikler eşliğinde sürdürmeye gayret edeceğiz.

“Ophthalmology Life 35. Sayı”