ROP Hizmet Esasları Yürürlükte

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Türkiye’de prematüre sıklığının olması, prematüre retinopatisi (ROP) hastalığının erken tanı ve uygun tedaviler ile körlük riskinin azalması nedeniyle ROP hizmetlerine yönelik Prematüre Retinopatisi (ROP) Genelgesi’ni Nisan ayında yayımlamıştı.

Genelgede, ROP Merkezleri’nin Sağlık Bakanlığı tarafından planlandığı belirtildi. Bu doğrultuda

ROP merkezleri faaliyet izni ile kuruluyor. Sağlık tesisi yöneticisi tarafından faaliyet izin başvuru formu ile il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğünce denetim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılıyor. Başvuru dosyası Sağlık Bakanlığına iletiliyor ve uygun bulunması halinde izin belgesi düzenleniyor.

YILDA EN AZ 1 KEZ DENETLENECEK

ROP merkezleri; yılda en az bir kere yerinde denetim ve değerlendirme formuna göre il sağlık müdürlüklerince denetlenecek.

ROP merkezlerinin denetimleri için sağlık hizmetleri başkanının veya sağlık hizmetleri başkan yardımcısının başkanlığında bir neonatoloji uzmanı ve bir göz hastalıkları uzmanının katılımı ile denetim ekibi oluşturuluyor. Neonatoloji uzmanının olmadığı illerde yerine çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı denetleme ekibine dâhil ediliyor.

ROP Genelgesi’nin tümüne Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.

https://shgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40672/0/2021-2-sayili-premature-retinopatisi-rop-hizmetleri-hakkinda-genelgepdf.pdf