Renk körlüğünde ChromaGen Haploskopik Filtre Sistemi uygulaması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi göz anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, renk körlüğü hakkında bilgi vererek chromagen haploskopik filtre sistemi ile yapılan uygulamaların sonuçlarını aktardı

Renk körlüğü renk spektrumundaki farklı renkleri ayırt edememe ya da ayırt etmede yetersizlik olarak tanımlanmaktadır ve genel olarak tedavisi mevcut değildir. En sık konların gelişmesindeki sorun nedeniyle X kromozomu mutasyonuna bağlı olarak herediter geçiş gösterir. Fotopigmentleri oluşturan genler X kromozomu üzerinde taşındığından bu genlerdeki eksiklik ya da hasar -erkeklerde sadece X kromozomu bulunduğundan- yüksek olasılıkla erkeklerde renk körlüğü olarak ortaya çıkacaktır. En sık görülen renk görme defektlerinden birisi kırmızı-yeşil defekti olup erkeklerde %8 ve kadınlarda % 0.5 oranında görülür. Bazı izole yaşayan insan topluluklarında görülme sıklığı farklılıklar gösterebilir.

CHROMAGEN RENKLERİN DALGA BOYUNU DEĞİŞTİRİYOR

Renk körlüğünde hastaların renk ayrımını yapmasını sağlamak amacıyla üretilen ChromaGen haploskopik filtre sistemi renklerin algılanması ve ayırt edilmesini dalga boyunu değiştirerek sağlar. Renklerin daha iyi algılanıp, ayırt edilebilmesine, trafikte ışıkların daha erken fark edilebilmesine ya da kişinin mesleğine göre renk ayırımının önemli olduğu durumlarda bu ayırımın yapılabilmesine olanak sağlar. Bazı çalışmalarda hastaların renk görme testlerinde, ChromaGen haploskopik kontakt lensleri ile daha iyi renk ayırt ettikleri sonucuna ulaşıldığı bildirilmiştir. Ayrıca disleksi hastalarının da ChromaGen lensleri ile okuma ve yazma becerilerinin gelişme gösterdiği bildirilmektedir.

TÜM GÖZ RENKLERİNE UYGUN
ChromaGen kontakt lensleri sferik ya da torik olarak, ChromaGen gözlük camları ise sferik, silindirik ya da çok odaklı olarak uygulanabilir. Ayrıca gözlük camları gerektiğinde kontakt lensten farklı olarak sadece okuma, yazma gibi ihtiyaç anlarında kullanılabilir. ChromaGen kontakt lens ve cam sistemi tüm göz renklerindeki renk körlüğü hastalarına uygulanabilir.

GÖRME TESTLERİNDE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLEBİLİYOR
Kliniğimizde yapılan bir çalışmada ‘İshihara Testi’ni doğru değerlendirme konusunda hastaların % 96’sında ChromaGen ile anlamlı artış sağlandığı görüldü. ChromaGen haploskopik sisteminin kontakt lens uygulamaları, özellikle bakım koşullarına kayıtsız şekilde uyabilecek hastalara önerilebilir.

Ophthalmology Life 2014 20. Sayı