REFRAKTİF LENS DEĞİŞİMİNDE ALTIN ORAN TEKNOLOJİSİ

Prof. Dr. Tamer Takmaz

PROF. DR. TAMER TAKMAZ, REFRAKTİF LENS DEĞİŞİM TALEBİNİN ARTIŞINA DİKKAT ÇEKEREK ACRIVAUD TRINOVA PRO C PUPIL ADAPTIVE ®’İN ALTIN ORAN GÖRME YAPISINI VE EDİNDİĞİ DENEYİMLERİ ANLATTI.

Katarakt cerrahisindeki gelişmelere paralel olarak, sadece kataraktı olan hastalar değil, saydam lensi olup refraksiyon sorunu, presbiyopisi olan hastalar da refraktif lens değişimi amaçlı ameliyat olmak ve kendilerine uzak, ara ve yakın görmeyi sağlayacak lens takılmasını istiyorlar. Bu talebe doğru yanıt verebilmek için biz göz hekimlerine çok iş düşmekte. Hastanın öncelikle elimizdeki birçok cihazla çok iyi muayene edilmesi ve bu tür bir göz içi lensine (GİL), günümüz koşullarında trifokal GİL implantasyonuna uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirmenin ardından da hangi GİL’in kullanılacağına karar vermek önemli. Günümüzde birçok trifokal GİL bulunmakta ve temel prensipleri aynı olmakla birlikte, bütün trifokal GİL’lerin hastaların beklentilerini, görme keskinliği ve görme kalitesini aynı düzeyde karşılamadığını biliyoruz. Bu GİL’lerin birçok farklı özellikleri bulunmakta ve dolayısıyla da bizlerin tüm bu GİL’leri çok ayrıntılı olarak bilmemiz, lenslerin artılarını, eksilerini ve hastanın bizden beklentisi, yaşı, mesleği, gözünün durumu gibi birçok parametreyi değerlendirerek en uygun lensi seçmemiz gerekiyor.

ALTIN ORAN GÖRME YAPISI

ACRIVAUD Trinova Pro C Pupil Adaptive ® diğer trifokal GİL’lerden birçok pozitif farklılıklara sahiptir. Materyal yapısı çok iyi olup 1.46 refraktif indeksi ve 58 Abbe değerine sahiptir. ACRIVAUD Trinova Pro C Pupil Adaptive ® üç odaklı trifokal GİL’dir ancak “Sinüzoidal Görüş Teknolojisi” (SVT ®) ile oluşturulmuştur. Trifokal GİL’lerde trifokalite genellikle iki difraktif kinoform paternin bir arada kullanılması ile sağlanır. İki ayrı patern kullanılması daha çok halka gerektireceğinden, disfotopsik şikâyet olasılığı artmaktadır. SVT ® teknolojisi ile oluşturulan sinüzoidal yapı, keskin kenarlı olmayan daha yumuşak geçişli yüzey profili oluşturmaktadır. Sinüzoidal difraksiyon paterninde 3 farklı odak bulunmaktadır; -1. difraksiyon sırası uzak için, 0. difraksiyon sırası ara mesafe için ve +1. difraksiyon sırası da yakın için çalışmaktadır. Bu nedenle sinüzoidal difraksiyonda örtüşen paterne ihtiyaç bulunmaz. Bütün bu özellikler uzak görüşte herhangi kayıp olmadan, ışığın ara ve yakın odaklara, farklı pupil çaplarında daha verimli olarak dağılmasını sağlamaktadır. Ayrıca sinüzoidal yapıda, kinoform paterndeki gibi keskin kenar olmadığı için disfotopsik şikayetler de en aza inmektedir. Doğadaki Altın Oran özelliklerine sahip ACRIVAUD Trinova Pro C Pupil Adaptive ® GİL, sinüzoidal görme yapısı sayesinde, pupil boyutundaki değişikliklerden etkilenmemekte ve farklı ışık ortamlarında ve pupilla çaplarında da dengeli dağılım sağlamaktadır ve minimum ışık kaybı olmaktadır. Uzak görme her durumda korunurken, pupillanın geniş olduğu durumlarda daha çok ara mesafenin, küçük olduğu durumlarda ise yakın görmenin artması sağlanır. ACRIVAUD Trinova Pro C Pupil Adaptive ® GİL’in diğer bir avantajı da santral halkanın 1.4 mm çapında olmasıdır. Bu sayede alfa veya kappa açılarına tolerans artmakta ve küçük lens desantralizasyonundan etkilenmemektedir. Refraktif lens değişimi yapmayı planladığımız olgularda kullanacağımız GİL ve postoperatif görme kalitesi son derece önemlidir. Çünkü bu hastalar gözlükle preoperatif iyi görme keskinliğine sahiptirler ve postoperatif çok iyi görme kalitesi elde etmek, gözlük kullanmamak ve hiçbir sorun yaşamamak isterler. Bu nedenlerle, bu olgularda seçeceğimiz trifokal GİL ayrıca önem kazanmaktadır.

DENEYİMLER

Şu ana kadar ACRIVAUD Trinova Pro C Pupil Adaptive ® GİL taktığım gerek kataraktı olan gerekse refraktif lens değişimi yaptığım hastalar, ameliyat sonrası uzak, ara ve yakın görmelerinden, farklı ışık ortamlarında oldukça memnunlar. Genel olarak disfotopsik şikayetleri yok, çok detaylı sorgulayınca bazı sorunları olduğunu söyleyebiliyorlar ancak bu durum onları rahatsız etmediği gibi ameliyatlarından son derece memnun olduklarını ifade ediyorlar. Hasta memnuniyetinin bizim de mutluluğumuz olduğunu unutmadan, her hasta için elimizdeki en iyi teknolojiyi kullanmak oldukça önemli. Bu anlamda ACRIVAUD Trinova Pro C Pupil Adaptive ® GİL’i birçok olguda gönül rahatlığıyla kullanabileceğimizi ifade edebilirim.