PRESBİYOPİYE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM VE HASTA SEÇİM KRİTERLERİ

“İNSAN VÜCUDUNDAKİ HASSAS ORANA, HASSAS DENGEYE UYGUN BİR ŞEKİLDE İMPLANTLARIN DA ÜRETİLMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.” DİYEN DOÇ. DR. UĞUR
ÜNSAL, PRESBİYOPİYE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM VE HASTA SEÇİM KRİTERLERİNİ ANLATTI.

Presbiyopi, gözün net bir yakın görüş için gerekli uyum yeteneğinin, artan yaşla birlikte
giderek azalması ve sonunda tamamen kaybolmasıdır.

Günümüzde prebiyopinin tedavisinde; korneal lazer tedavileri, korneal inlayler ve çok odaklı
göz içi lensleri kullanılmaktadır. En çok tercih edilen ise trifokal göz içi lensleridir. Trifokal göz içi lensleri hem materyal hem de dizayn olarak çok çeşitlidir. Hastaların yaşam biçimine, günlük aktivitelerine ve yakın okuma mesafelerine göre uygun trifokal göz içi lensini seçmek göz hekimi için bir sanattır. Hasta beklentileri ve trifokal göz içi lensi özellikleri
arasındaki denge iyi ayarlanıp komplikasyonsuz bir cerrahi ile birleştirildiğinde hem hasta hem doktor mutlu olacaktır. Bu denge, altın kadar değerlidir.

Trifokal göz içi lensi implante edilecek Kitap Okuyan Kadınhastada gözde kayma, retina patolojileri (yaşa bağlı makula dejenerasyonu, makuler
delik, epiretinal zar, diyabetik retinopati), ileri glokom, optik disk patolojileri olmamalıdır, aksi takdirde postoperatif dönemde hasta mutsuzluğu kaçınılmazdır.

Trifokalite elde etmek için fresnel prizmaları üst üste yapıştırılarak uzak, orta ve yakın odak
elde edilir ancak bu yapıda ışık kayıpları ve görsel yansımalar olduğu bilinmektedir. Bu tür
problemler, göz içi lens üreticilerini yeni lens tasarımlarına yönlendirmiştir.

ALTIN ORAN İLE İDEAL GÖRME SONUÇLARI

Trifokalite elde etmenin diğer yöntemi, sinüzoidal difraktif yapı kullanılmasıdır. Burada uzak, orta ve yakın odakta kullanılacak ışık miktarını ideal oranda (Altın Oran) ayarlamak daha kolaydır. Ayarlanan uzak, orta ve yakın ışık oranlarıyla hasta beklentileri daha rahat karşılanacaktır.
Sinüzoidal difraksiyon teknolojisinin diğer bir özelliği, retinaya ulaşan ışık miktarı en fazla
olup (%93) ideal orandadır.

Mezopik şartlarda fresnel prizmasının üst üste bindirilerek üretilen (testere dişi yapısında
difraksiyon) trifokal göz içi lenslerinde yakın odak için kullanılan ışık miktarı yetersiz
iken sinüzoidal difraktif yapı teknolojisinde mesopik şartlarda pupilla çapı genişlediğinde,
orta mesafe için kullanılan ışık miktarı yakın mesafeye aktarıldığında yani pupil adaptif
olduğunda yakın için daha ideal oranda (Altın Oran) görme sonuçları elde edilmektedir.
Hastanın pupilla çapı, alfa, kappa açılarının değerlendirilmesi postoperatif hasta mutluluğu
üzerinde oldukça önemlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, katarakt cerrahisi esnasında
kullanılan viskoelastik maddelerin, kullanılan sıvıların ve oluşan enflamasyonun pupilin
yapısını değiştirdiği dolayısıyla preoperatif ve postoperatif kappa açılarının değiştiği bildirilmiştir.

Bu yüzden alfa açısının yani visual aks ile optik aks arasındaki açı önem kazanmaktadır.
Bu açı, 0.5 mm üzerinde olmamalıdır ancak kullandığınız trifokal göz içi lensi sinüzoidal
difraksiyon yapısında olup santral halka çapı 1.4 mm ise kappa açısı toleransı 0.6-0.7 mm’ye kadar çıkmaktadır.

Sonuçta; doğada hassas bir oran, hassas bir denge vardır. İnsan vücudunda da bu dengeyi
görmemiz mümkündür. Sonradan implante edilecek implantların da bu dengeye uygun üretilmiş olmaları gerekmektedir.