Premium Lens Cerrahisi 2. Bölüm

GÖZLÜKSÜZ YAŞAMA DAİR İLK DENEYİMLER

PROF. DR. TAMER TAKMAZ PREMIUM LENS CERRAHİSİNDE ACRIVAUD TRINOVA PRO C PUPIL ADAPTIVE® UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ, 10 HASTASININ 6 AYLIK TAKİP SONUÇLARINI AKTARDI.

PROF. DR. TAMER TAKMAZ

AcrivaUD Trinova PRO C Pupil Adaptive®’i uzun süredir hastalarımda uyguluyorum. TrinovaUD Pro C’nin diğer lenslerden farkı, retinaya yüzde 93 ışık transferi sağlaması, geniş odak derinliği sunması, mezopik ortamda iyi görüş performansı, iyi kontrast duyarlılığı, hasta memnuniyetinin yüksek olması gibi birtakım olumlu değerlerdir.
AcrivaUD Trinova PRO C’ nin avantajları lensin yapısal özelliklerine bağlı olarak sağlanmaktadır. Şöyle ki lensin santral alanının 1.4 mm olması, difraktif yapının sinüzoidal özellikte olması ve iki difraktif halkanın sırt sırta vermiş olması önemli faydalar sağlamaktadır. Işık dağılımı uzak görme için neredeyse sabit bir şekilde, yüzde 45 oranındadır. Yakın ve ara mesafede ışık dağılımının pupillanın durumuna göre değişmesi önemli bir avantaj. Lensin bu özellikleri sayesinde normal fizyolojimize uyumlu bir ışık dağılımı gözlenmektedir. Göz içi lens test sonuçları değerlendirildiğinde ise uzak, yakın ve ara mesafenin değişik pupillalarda nasıl iyi bir görüş sağladığını görebiliyorsunuz.
Bizler, firma tarafından bize sunulan bu verilerin, bilgilerin pratikte ne kadarının doğru olduğunu ve sahaya yansıdığını ya da hastaların ne tür şikayetleri olduğunu gördüğümüzde veya bunları test ettiğimizde, anlatılan bu avantajlar daha anlamlı oluyor.

ACRIVA TRINOVA PRO C PUPIL ADAPTIVE GÖZ İÇİ LENSİ TAKILAN OLGULAR

AcrivaUD Trinova PRO C Pupil Adaptive®’i uyguladığım ve en az 6 ay takip ettiğim 10 hastadan oluşan bir grup olguyu sizlerle paylaşacağım. Bu tür premium göz içi lensi takmanın en önemli aşaması hasta değerlendirilmesidir.

Preoperatif değerlendirme özellikle çok önemli çünkü bu aşamadaki değerlendirme ve tetkikler sonucunda hastaların uygun olup olmadığına karar verilerek, uygun olmayanlara premium lensler önerilmemelidir. Bizim hasta grubumuzdaki olguların tümünde bu testler normaldi.
Tüm hastalara rutin preoperatif ve postoperatif muayeneler ve ölçümler gerçekleştirildi. Görme keskinlikleri ara mesafe için 63 cm, yakın görme 35 ve 42 cm’ de değerlendirildi. İlave olarak hastaların kontrast duyarlılıklarına bakıldı, defokus eğrisi hesaplandı ve subjektif değerlendirmeleri ölçüldü.
Subjektif değerlendirme çok önemlidir çünkü yapılan muayene ve ölçümler çok iyi olmasına rağmen bazen hastanın birtakım şikayetleri olabiliyor.
Bu yüzden gözlüksüz yakın, ara ve uzak mesafeyi subjektif olarak değerlendirmek için hastalara bazı sorular yönelttik. Günlük yaşamında yakın mesafede; gazete okuması, küçük yazıları görebilmesi, ara mesafede; yemek pişirmesi, traş olması ya da uzak mesafede; TV izleyebilmesine dair sorular yönelttik. Glistening ile ilgili olarak, glare ve haloya yönelik ışıklarda hareler olup olmadığı, gözlerinin kamaşıp kamaşmadığı soruldu.
Son olarak da hastalara bu lensi tekrar takıp takmayacağını ya da başka hastalara önerip önermeyeceğini sorduk.
Hastaların postoperatif yedinci gün, birinci ay ve altıncı aydaki düzeltilmemiş ve düzeltilmiş görme keskinliklerini, biyomikroskopik muayenelerini, özellikle altıncı ay ve sonrasındaki kontrast duyarlılık değerlerini, defokus eğrisini ve subjektif değerlendirmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

6 AYLIK TAKİP SONUÇLARI

Sonuçları belirtecek olursak; düzeltilmemiş uzak görme keskinlikleri 7. gün 1. ay ve 6. ayda 0.9 ve üzerindeydi. Ara mesafeler 0.87, 0.90 ve 0.88 idi. Yakın görme J 1.5 civarındaydı, hem 35 cm, hem de 42 cm’ de oldukça iyi görme mevcuttu. Binoküler olarak baktığımızda ise uzak düzeltilmemiş görme keskinliği 0.96, ara mesafe 0.94 ve yakın için de J 1.16 ve 1.32 gibi çok iyi sayılabilecek değerlerle karşılaştık.

6. ayda binoküler uzak, ara, yakın görme keskinlikleri

Kontrast duyarlılıklarını değerlendirdiğimizde, tek gözde glare ve glaresiz baktığımızda sonuçlar normal sınırlar içerisindeydi. Sadece yüksek frekanslarda biraz daha alt değerlere yakındı. Binoküler kontrast duyarlılık değerleri daha iyiydi. Yüksek frekanslarda glaresiz daha iyi olmak üzere yine normal sınırlar içerisinde yer alıyordu.

Binoküler glareli ve glaresiz kontrast duyarlılık ölçümleri

Defokus eğrisi lensin değerlendirilmesi için son derece önemli bir parametredir. AcrivaUD Trinova PRO C Pupil Adaptive® göz içi lensi defokus eğrisi trifokalite özellikleri içeren, ara mesafede ise EDOF göz içi lensini andıran, çok inişleri çıkışları olmayan bir görünüm sergilemekteydi.
Subjektif testlerden, hastaya sorduğumuz sorulardan elde ettiğimiz sonuçlar çok önemliydi. Hastaların verdiği cevaplar doğrultusunda memnuniyet test skoru 95.5’ ti.

Monoküler ve binoküler defokus eğrisi

Gözlükten tam bağımsızlık 9 hastada gerçekleşti. Yalnızca bir hasta bazen, gece araç kullanırken gözlüğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Halo ve glare’i detaylı bir şekilde sorguladığımızda yalnızca 1 hasta halo gördüğünü ifade etti. Hastaların tümü gerekirse aynı ameliyatı olabileceğini ve bir başkasına da önereceğini açıkladı.
Özetle bu az sayıdaki olguda, hastalar genel olarak sonuçtan oldukça memnundu, uzak, ara ve yakın görüşleri iyiydi, halo glare sorunları yoktu, kontrast duyarlılıkları iyiydi ve bu lensi başkalarına da tavsiye edeceklerini söylüyorlardı.
Bu sonuçlar oldukça tatminkar görünse de olgu sayısını arttırarak benzer özelliklerdeki başka lenslerle karşılaştırmak, AcrivaUD Trinova PRO C Pupil Adaptive® göz içi lensi ile ilgili olarak daha doğru yorum yapabilmemizi sağlayacaktır.