Oftalmolojide eğitim buluşmaları gerçekleşti

Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) geleneksel olarak iki yılda bir düzenlediği Oftalmoloji
Eğitim Buluşmaları 6 panelden oluşan yoğun bilimsel program çerçevesinde gerçekleşti.
“Oftalmoloji’de Haksız Rekabet” başlıklı panelde konuşan VSY Biotechnology İdari ve Yurt İçi Ticari Birimler Genel Müdür Yardımcısı Gürhan Kaba, sağlıkta rekabete yönelik dünyada yapılan uygulama örneklerinden bahsetti. Kaba; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu’nun yanı sıra Sağlık Bakanlığı bünyesinde ‘sağlıkta rekabet’e odaklı farklı
bir kurum yapılanmasının Türkiye’deki gerekliliği üzerinde durdu.