Lightmed fotokoagülasyon ve truscan lazer ailesinin yeni modu devrede

Sp- modeTM, Lightmed lazer fotokoagülasyon ve TruScan lazer ailesinin son teknoloji ürünüdür. Daha kısa pulse süreleri üreterek; lazer kaynaklı termal doku hasarı ve tedavi
yan etkileri ortadan kaldırırken, optimum klinik sonuçlar elde etmek üzere bir yaklaşım sunuyor. Retina hastalıkları ve glokom tedavisinde geleneksel ve gelecek nesil yaklaşımların kullanımına olanak tanıyan sürekli dalga boyu (CW) ve sp-modeTM (subthreshold/eşik altı tedavi) teknolojilerini bünyelerinde barındıran yeni modül, aynı zamanda erken evrede düzensizliklerin tedavisinde kullanılabiliyor ve tekrar edilebilir tedavi imkânı tanıyor. Modülün diğer özellikleri arasında; RPE’yi tetikleyerek çalışmasını düzenlemek ve genetik ifadeyle
VEGFs üretimini düzenleyen sitokinlerin doğal salınımını gerçekleştirmek, foveanın 500 mikron yakınına kadar tedavi imkânı tanıması, böylelikle daha geniş ve güvenli tedavi
yelpazesi sunması yer alıyor.