KAFEİN METABOLİTİ’NİN MİYOPİ TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

British Journal of Ophthalmology’de çevrimiçi yayımlanan bir araştırmada, kafein metaboliti olarak bilinen 7-MX’in çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatabileceğine dair sonuçlar ortaya kondu.
Araştırmacılar, Danimarka’da 2009’dan bu yana miyoplu çocuklarda zaten kullanılmakta olan 7-MX’in, uzun süreli büyük klinik deneylerde güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa önemli bir tedavi seçeneği olarak kesinleşeceği üzerinde duruyorlar. Bu amaçla Danimarka’da bir göz kliniğinde Haziran 2000 ile Ocak 2021 arasında miyopi tedavisi gören 711 çocuk üzerinde araştırma gerçekleştirildi. Çocuklara eksenel uzunluk ölçümü de dahil olmak üzere kapsamlı göz testleri yapıldı. Çocukların 624’üne çeşitli nedenlerle günde 1200 mg’a kadar, ortalama 470 mg 7-MX tablet verildi, 87’si ise bu tabletleri kullanmadı.

Elde edilen tıbbi kayıtların, 7-MX’in gözün aşırı eksenel uzamasını engellediğini düşündürmekte olduğu belirtiliyor.

QR Kodu okutarak araştırmanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Ophthalmology Life 41. Sayı