Hemşirelik Eğitimlerinde Yapay Zeka Teknolojisi Devreye Girdi

Fotoğraf: Possessed Photography /Unsplash
Aile ve toplum sağlığı için çalışan, sağlığı koruma, geliştirme, hastalık durumunda tedavi ve rehabilite etme aşamasında bakım veren hemşirelere, tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi çok şey borçluyuz. Pandemi sürecinde gösterdikleri özveriyle de büyük takdir toplayan hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak için dünya genelinde her yıl 12 Mayıs, Dünya Hemşireler Günü olarak anılıyor. Bu özel gün vesilesiyle İstinye Üniversitesi (İSÜ), hemşirelik eğitiminin önemine dikkat çekerek sağlık sisteminde yaşanan hızlı değişim ve gelişimin etkisiyle eğitim programlarında yapay zeka teknolojisini hayata geçirdiklerini açıkladı.
İSÜ’den yapılan açıklamada, “Geleceğin hemşirelerini yetiştirmeyi planlayan İSÜ; eğitim, araştırma ve klinik bakımda yapay zekayı kullanmayı gerektiren (karar verme destek sistemleri, simülasyon, sanal gerçeklik, oyun ve diğer eğitim teknolojisi) durumları hemşirelik bakımına entegrasyonunu sağlayarak eğitimlerine yapay zekayı da dahil ediyor.” şeklinde bilgi verildi. İSÜ hemşirelik eğitimleri ve müfredatlarına yönelik bilgileri de şu şekilde paylaştı:
SAĞLIK KURULUŞLARINDA UYGULAMALI EĞİTİM 
Türkçe ve İngilizce hemşirelik bölümleri ile eğitim veren İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ)  Hemşirelik Bölümü’nün müfredat programı; Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) temel alınarak hazırlanıyor, teorik ve uygulamalı dersler içeriyor. İSÜ’de öğrenciler teorik eğitimin ardından bünyesinde bulunan sağlık hizmeti sunan hastanelerde uygulama yapma olanağı buluyor. Hemşirelik öğrencileri MLPCare grubundaki sağlık kuruluşlarında çalışan hemşireler ve diğer ekip üyeleri ile iş birliği içinde eğitimlerini sürdürüyor.
Bölüm öğrencileri her yıl düzenlenen öğrenci hemşireler kongresine aktif olarak katılmaya teşvik ediliyor. Akademisyenlerin danışmanlığında isteyen öğrenciler birinci sınıftan itibaren yaptıkları bilimsel araştırmalarla kongreye katılabiliyor. Üniversite başarılı öğrencilere akademik başarı bursu veriyor. Mezuniyet sonrası hemşirelik alanında tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitim olanağı  sağlanıyor. Yüksek lisans eğitimi için öğrencilere başarı puan ortalamasına göre yapılan değerlendirme ile yüzde 100’e varan burs hakkı tanınıyor. Başarılı mezunlar ise İSÜ’nün bünyesindeki hastanelerde mezuniyet sonrası çalışma imkânı bulabiliyorlar.