I-Care tonometre ile çocukların GİB’ini ölçmek kolaylaştı

Çocukların muayeneden korkması, doktor görünce ağlamaya başlaması göz içi basıncının artmasına ve sağlıklı ölçümlere ulaşılamamasına neden oluyor. Pediatrik glokom alanında uzun yıllar çalışan Prof. Dr. Halit Oğuz, i-care tonometre ile çocukların da göz içi basıncının kolaylıkla ölçülebildiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Halit Oğuz ile çocuklarda I-Care kullanımı üzerine konuştuk. Prof. Dr. Oğuz deneyimleri sonucunda oluşan tecrübelerini bizlerle paylaştı.

SAĞLIKLI SONUÇ İÇİN SAKİN, AĞLAMAYAN ÇOCUKTA ÖLÇMEK

Çocuklarda, Göziçi Basıncı (GİB) ölçmek, göz tansiyonu takip etmek çaba gerektirir. Tonometrenin çok fazla çeşidini kullandım. Ama I-Care’de ilk dikkatimi çeken unsur çocuklarda kolaylıkla ölçüm yapabilmesi. Daha önce çalıştığım Şanlıurfa’da glokomlu çocuk hasta çok fazlaydı ve I-Care ile çocukların ölçümünü rahatça yapabiliyordum.

Çocuk ağlamadığında gözü de sağlıklı muayene ediliyor ve göz içi basıncı ölçülüyor. Göz içi basıncı yükselmiyor ve sakin gözün verilerini elde edebiliyorsunuz. Ölçüm için bir başka yöntem çocuğu uyutmak, ama her zaman anestezi şartlarını oluşturmak hem doktor hem de hasta açısından meşakkatli. Hastaları genel anesteziye hazırlamak çok kolay değil.

ÇOCUK GLOKOMLU HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ NEDENİ

Ülkemizin bazı yörelerinde akraba evliliklerine bağlı olarak konjenital glokom fazla görülmekte. Bebeklerin glokomunun takip ve tedavisi özellik arz etmekte ve bazı güçlükleri de söz konusudur. Uzun yıllar görev yaptığım Şanlıurfa’da ilk yıllarda konjenital glokom olguları hastanemize pek başvurmaz idi. Meslektaşlarımız hastaları başka illerdeki hastanelere sevk ediyordular. Ancak şehirde sunumlar yaptım, kongreler, poster, bildiriler, konuşmalar derken bölgedeki doktor arkadaşlarımızda da pediatrik glokoma karşı bir bilinç oluştu. Çocuklarda glokom takibi tabi her bakımdan yetişkinlerden daha zor.

İSTANBUL’DAKİ DURUM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine başlayalı 1 yıla yaklaşmakta. Pediatrik glokomla ilgili çok hastam yok.

Şu anda bu alanda hastanemize uzman bir hekimin başladığı yeterince bilinmiyor olabilir. Pediatrik glokom hakkında daha fazla farkındalık oluşturduğumuzda hastanemizdeki pediatrik glokom hastalarının sayısı da artacaktır. Yeni doğan bebeklerde glokom 10 bin kişide bir görülüyor. İstatistiklerde erkeklerde glokomun daha fazla görüldüğü belirtiliyor.