BİR GİL’DE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER

Dr. Hakan Kaymak Breyer Kaymak and Klabe Eye Clinic, Almanya

DR. HAKAN KAYMAK, ACRIVAUD TRINOVA PRO C PUPIL ADAPTIVE®’ İN GELİŞMİŞ SİNÜZOİDAL GİL TEKNOLOJİSİNDE ALTIN ORANLI OPTİK TASARIMI’NI LABORATUVAR SONUÇLARI İLE ANLATIRKEN BİR GİL’DE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLERİ VURGULADI.

Trifokal intraoküler lensler; uzak, orta ve yakın mesafelerde eşzamanlı iyi görüş sunar ve retinanın odak düzleminde daha düşük kontrastlı görüntü oluşturur ancak birkaç hafta sonra yüksek bir kontrasta ulaşabilmek için gözle adaptasyon sağlanması gerekir. Trinova Pro kontrast adaptasyonu ile görme kalitesini yükseltir.

KONTRAST ADAPTASYONU

İlginçtir ki bir şekilde makula bozukluğu olan gözlerde de kontrast adaptasyonu gözlemliyoruz. Aynı şekilde kontrast hassasiyeti ve adaptasyon profili bulunan diğer glokom hastaları için de bu özelliğin önemli olduğunu düşünüyorum. İmplantasyondan önce hastaya uygulayacağımız göz içi lensinin (GİL) hangi malzemeye sahip olduğunu, gözlük bağımsızlığı sunup sunmadığını, optik performansını, ışık iletim seviyesini ve disfotopsiyi ne kadar engellediğini bilmeliyiz.

ABBE DEĞERİ VE KIRILMA ENDEKSLERİ

İmplante ettiğimiz göz içi lensinde hangi materyali kullandığınızı bilmeniz çok kolay. Trinova Pro’da 58 Abbe numarası ve 1.46 kırılma indeksi olduğunu biliyoruz ve bu sihirli çizgi gerçekten Trinova Pro ile elde edilen, literatürde yer alan sonuçlardır. Yani bu lensle elimizde mükemmel bir malzeme var.

IŞIK ALAN ÖLÇÜMÜ

STILES CRAWFORD ETKİSİ

İki yıl önce Hamburg Üniversitesi’nde ışık alanı ölçümleri yaptığımızda; orta ve yakın mesafe için merceğin eksenel parlaklığına bakıldığında mükemmel sonuçlar gözlemlendi. Stiles Crawford Etkisi de hastaların bu tip göz içi lenslerle daha iyi görmelerine yardımcı oluyor. Göz içi lensinin gözlüksüz bir yaşam sunabilmesi için etkili olan göz bebeği ile etkileşimi ve adaptasyonunu da unutmamamız gerek.

MTF 50 LP/MM-PSF ÖLÇÜMÜ

US AIR FORCE- USAF RESOLUTION CHARTS ÖLÇÜMLERİ

Trinova Pro’da hastalara gözlükten bağımsız olma sözü verilirken, göz bebeği boyutuyla ilişkili olarak gözleri değerlendirme olanağı bulunmaktadır. Farklı gözbebeği ölçümleriyle, yani hem büyük hem de küçük göz bebeklerinde dengeli bir çözünürlüğe sahip olunabiliyor. Trinova Pro ile ölçümlerimizi US Air Force- USAF Resolution Charts ile farklı aydınlatma koşullarında ve farklı gözbebeği boyutlarında yaptık ve ışık dağılım profilini elde ettik, sonucunda loş ışık koşullarında bile bu dengeli göz bebeği enerji dağılımını gözlemledik. Gözlükten bağımsızlığı laboratuvarda test ettik ve bunu kanıtladık.

STILES CRAWFORD ETKİSİ

WAVEFRONT SAPMA DEĞERLERİ

Dalga cephesi sapmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden bu oranları da kontrol ettik ve sonuç gerçekten çok başarılı. Trinova Pro çok düşük wavefront sapma değeri sunuyor. Trinova Pro’yu diğer trifokal GİL’lerle kıyasladığımızda çok iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Ortalama insan korneasının en fazla 0.28 küresel aberasyonuna göre, en iyi MTF eğrisine sahip olduğunu ve Edof lensinden daha iyi olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu lensle optik mükemmelliğe ve çok yüksek bir ışık geçirgenliğine sahibiz.

ABBE DEĞERİ: 58 KIRILMA ENDEKSİ: 1.46

DİSFOTOPSİ’DE YOĞUNLUK BELİRLEYİCİDİR

Hepimiz disfotopsiden korkarız. Hare ve parlamaların boyutu değil yoğunluğu daha önemlidir ve Trinova Pro’da bununla oynayabiliriz. Yaptığımız ölçümlerde farklı göz bebeği boyutlarında hare ve parlamaların fazla olmadığını görüyoruz.

GÖZ BEBEĞİ ADAPTASYONU

Sonuç olarak elimizde en iyi GİL malzemesi mevcut, göz bebeği uyumluluğuyla gözlük bağımsızlığımız var, optik mükemmelliğimiz var ve çok yüksek bir ışık geçirgenliğimiz var ayrıca Edof lenslere benzer hare ve parlamanın düşük olması özelliği var.

Bu yüzden Trinova Pro’yu implante etmeye hazırdık ve Trinova Pro ameliyatlarını ilk önce kliniğimizde yaptık.