Bir başarı öyküsü: Prof. Dr. Volkan Yaylalı

Prof. Dr. Volkan Yaylalı, tıp alanında eğitime yönelmesindeki ana etkeni,
çocukluk yıllarındaki canlı vücutların anatomisine ve organlarına olan merakına bağlıyor.
Prof. Dr. Yaylalı, mesleki disiplininin de Kuleli Askeri Lisesi’nde aldığı eğitimden
kaynaklandığını söylüyor. Prof. Dr. Yaylalı, 1994 yılında Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Göz Kliniği’nde ilk kornea nakli ameliyatını gerçekleştirdikten sonra,, ilk vitreoretinal cerrahi ameliyatını yine aynı klinikte gerçekleştirdi; ayrıca fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisinin
Denizli’de geliştirilmesi ve yeni asistanların bu teknolojiyi öğrenmelerini sağladı.

Kendinizden bahseder misiniz?

Denizli’de 1965 yılında doğdum. Annem ve babam öğretmendi.. Denizli Öğretmen Okulu’nun
kurulmasını sağladılar ve burada uzun yıllar öğretmenlik yaptılar. Babam Denizli Eğitim
Yüksek Okulu ve il Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü. Bir erkek kardeşim var. Kardeşim,
Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi’nde ihtisas yaptıktan sonra, şu anddaa Pamukkale Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde doçent doktor olarak çalışıyor. Eşim Olga Yaylalı, Pamukkale Üniversitesinde Nükler Tıp Ana Bilim dalında doçent. 18 yaşında Melisa ve 12 yaşında Kaya isimli çocuklarımız var. Şu anda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilimm Dalı Öğretim Üyeliği görevime devam etmekteyim. Aynı zamandaa 2007 yılında kurmuş olduğum Özel Yaylalı Göz Hastanesi’nde GözHastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

Tıbba yönelmenizde etkili olan unsurlar var mı? Benim tıp alanında eğitime yönelmemdeki etken, belki de çocukluk yıllarımdaki canlı vücutların anatomisine ve organlarına olan merakımdan ileri gelmektedir. Ancak 1980 yıllarındaki Türkiye’deki siyasal düzen
ve eğitimin zorlaşması, ailemin de teşviki ile Kuleli Askeri Lisesi sınavında başarılı olmamı
takiben eğitim için İstanbul’a gönderildim. Lise yıllarım askeri lise disiplini içerisinde geçti.
Bu disiplinin hayat başarımdaki etkisi yadsınamaz. Her zaman içimde olan tıp alanındaki eğitimi isteğim, lise sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümünü tercih etmemi sağladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1989 yılında bitirdim.

KURUCU BAŞHEKİM OLDU

Okul bittikten sonra neler yaptınız?

Daha sonra ilerleyişim, tıpta uzmanlık sınavında Türkiye dördüncüsü olarak Hacettepe
Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nnddaa ihtisas yapmaya başlamam ile devam etti. 1994 yılında ihtisassımı tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluş aşamasında katkıda bulunmam için dönemin rektörü, üniversite yönetimi ve ilin ileri gelenleri tarafından Denizli’de üniversite hastanesinin ve tıp fakültesinin kurulması için davet edildim.1994 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak görevlendirildim. Ayrıca tıp fakültesi kadrolarına donanımıyla layık olabilecek öğretim üyesi kadrolarının oluşturması için tarafıma yardım talebinde bulunuldu. Objektif olarak bu kadrolara yüksek katkıda bulunabilecek kişileri, üniversiteye başvurmaları için ikna ettim. Böylece Tıp fakültesinin kurucu çekirdek kadrosunun oluşumuna katkıda bulundum.
Halen tıp fakültesinin birçok ana bilim dalında bu arkadaşlar ile birlikte önemli görevler
yürütmekteyiz. Bu kadro Denizli ve çevre bölgede sağlık alanında birçok ilkleri gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile Denizli ve çevre halkı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden üst düzey sağlık hizmeti alarak yararlanmaktadır.

Yurtdışı tecrübeniz oldu mu?

Evet. ilk kornea nakli ve ilk excimer lazer tedavilerinin yapıldığı Louisiana State Üniversitesi
Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalı’na 1997 yılından itibaren 2 yıl süre ile “kornea, refraktif ve
katarakt cerrahisi klinik fellowship” programına kabul edildim. Prof. Dr. Her bert Kaufmann, Prof. Dr. Bruce Barron, Prof. Dr. Marguerite McDonald, Prof. Dr. Stephen Klyce gibi dünyaca tanınmış kişilerle çalışma imkânı buldum.

YAYLALI GÖZ HASTANESİ’NİN KURULUŞU

Girişimci olma ve hastane kurma fikri nasıl oluştu?

Akademik hayatta, özelikle profesör olunca, altı yedi yıl gibi belli bir zaman geçtikten sonra,
insan kendi mesleği ile ilgili topluma faydalı olabilecek daha üst düzey ve daha yaygın hizmetleri yapmak düşüncesine kapılıyor. Kamu düzeninden kaynaklanan yeni cihaz ve donanımların kamu hastanelerine kazandırılması veya yönetimin ikna edilmesi zaman alabiliyor. Bir de hükümet politikaları özel sektörün önünü açmasıyla zihnimde özel bir hastane oluşturma fikrini geliştirdi. Bu sayede hem teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip edip uygulayabilecektim. Hem de memleketim olan Denizli’ye göz hastalıkları alanında en ileri tedavi seçeneklerini zaman kaybetmeden sunabilecektim. Bu nedenle 2007 yılında Özel Yaylalı Göz Hastanesi’ni kurdum.

Denizli’de kornea nakli gerçekleştirme alanındaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Denizli’de başka yenilikleriniz oldu mu?

1994 yılında Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Göz Kliniğinde ilk kornea nakli ameliyatını
gerçekleştirdim. Ayrıca takip eden yıllarda ilk vitreoretinal cerrahi ameliyatını yine aynı
klinikte gerçekleştirdik. Fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisinin Denizli’de geliştirilmesi ve
yeni asistanların bu teknolojiyi öğrenmelerini sağladık. Kerotokonus hastalığında crosslinking tedavisi ve korneal halka (ring) ilk uygulamalarını Özel Yaylalı Göz Hastanesi’nde tecrübeli uzman kadromuzla gerçekleştirdik.

BAŞARILI OLMAK İÇİN MESLEĞİNİZİ ÇOK SEVİN

Üniversitede derslere devam ediyor musunuz? Gençlere verdiğiniz eğitimler nelerdir, gençlere
başarılı olma yolunda verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Üniversitede ders vermeye devam
ediyorum. Gençlere göz alanında edindiğim tüm bilgi ve tecrübelerimi aktarmak için her zaman azami gayret gösterdim ve halen gösteriyorum. Çünkü tıp hizmeti süreklilik arz eder. Bizden sonrada en iyi şekilde devam etmesi gerekir. Bizim meslek usta çırak ilişkisine dayandığından, özveriyle, bir şey beklemeden tecrübelerimizi alt nesillere iletmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Gençlere başarılı olmaları için en başta mesleklerini çok sevmelerini, aşırı maddi beklentiye girmeden mesleklerini icra etmelerini, özverili çalışmalarını, hiçbir zaman içinde bulunulan ortamın ümitsizliğine kapılmamalarını öneririm.

Yaptığınız bilimsel-klinik çalışmalar varsa bahseder misiniz?

Birçok bilimsel ve klinik çalışmam mevcut. Ancak bunlardan en önemlisi ve en çok atıf alanı
dünyadaki ilk bilimsel tespit olan, kornea kalınlığı değerinin ultrasonikpakimetri ve topografı cihazlarının ölçümlerinin karşılaştırılması neticesinde sabit bir farklılığın olduğu, bu farklılık topografi sistemleri (orbscan, pentacam gibi) lehine yani daha kalın değerler elde edilmesinin ilk tespitidir. Bu tespit özellikle refraktif cerrahi ameliyatlarında, kornea hastalıkları ve teşhisinde önem arz etmektedir.

SOSYAL HAYATINA ÖNEM VERİYOR

Sosyal hayatınızda nasıl birisiniz?

Yakınlarım ve beni tanıyan arkadaşlarım gayet esprili, eğlenceli, muhabbetli bir kişiliğim olduğunu söylerler.

Kendinize bakmayı sever misiniz?

Vakit buldukça kendimle ilgilenirim. Ancak bu konuda ihmal ettiğim noktalar mutlaka oluyor.

Hobileriniz, ya da boş zamanlarınızda yapmaktan zevk aldığınız uğraşlarınız var mı?

Vakit buldukça tenis oynamayı, denize dalmayı, zıpkınla balık avlamayı, yüzmeyi, araba kullanmayı seviyorum.

Bir gününüzü nasıl geçirirsiniz?

Genellikle ailem ile çocuklarımla ilgilenerek geçiririm. Sahil bölgelerine yakın olduğumuz için bu bölgelere ailem ile kısa seyahatler yaparım. il içinde olduğum zaman tenisten, doğa sporundan ve basketbol oynamaktan hoşlanırım.

Ophtalmology Life 2016 23. Sayı