Beyaz Zambaklar Ülkesi

ÜLKELERİNE HİZMET ETME VE BÜYÜK İŞLER YAPMA AZMİYLE YOLA ÇIKAN REÇEL KRALI JARVİNEN, AYAKKABI KRALI OKUNEN VE YUMURTA KRALI GULBE, RUS YAZAR GRİGORY PETROV’UN BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ’NDE KİTABININ KAHRAMANLARI. JARVİNEN BİR TOPLANTIDA BİLİM İNSANLARINA BİR KONUŞMA YAPAR. İŞTE O KONUŞMAYI ÜLKEMİZE UYARLADIM. ÇÜNKÜ SÖYLEDİKLERİ O KADAR ÇOK BİZE UYUYORDU Kİ.

Doç. Dr. Levent Akçay

Cahil, aç bir halktan meydana gelmiş büyük bir devlet, bataklık bir zemine kurulmuş taş bir kuleye benzer.

Dünya tarihini ve dinler tarihini okudum. Pek çok bilim adamı ile görüştüm ve uzun uzun düşündüm. Maalesef yeryüzündeki milletlerin bir kısmı henüz yamyamlıktan kurtulamamış. Başkalarının ülkelerine göz diken imparatorlardan, devlet adamlarından, komutanlardan niçin bu kadar övgüyle bahsedildiğini anlamıyorum.

Büyük İskender, Hannibal, Sezar, Şarlman, Napolyon ve binlerce komutan, başkalarının topraklarını yağma etmenin dışında ne gibi bir başarı gösterdiler acaba?

Bu işgaller, istilalar veya yağmalamalar sonunda çok büyük devletler kurulmuşsa da halk, açlık ve sefaleti dibine kadar yaşamamış mıdır?

Milyonlarca insan açlıktan ölmemiş ve bir o kadarı da kara cahil kalmamış mıdır

Günümüzde her yerde ahlaksızlık, her yerde içki ve kumar, her yerde hırsızlık ve nefret ve nefret ve nefret… Herkes birbirine küfrediyor.

Babasının serveti yahut bilmem hangi sebepten dolayı bu yoksulluk ve cahillik karanlıklarından sıyrılıp çıkabilenlerin kaçta kaçı geriye dönüyor ve elini o karanlıkların içine uzatıp başkalarını da çekip çıkarmanın derdine düşüyor?

Oysa cahil, aç bir halktan meydana gelmiş büyük bir devlet bataklık bir zemine kurulmuş taş bir kuleye benzer. O toplumu, olgun ve bilinçli yapıya dönüştüremezseniz batar.

Tarih defalarca bu gururlu kahramanlara dersini verdi. Zorba Hitler, Hilekâr Mussolini ve diğerleri… Kurdukları taş binalar bir vuruşta yıkılmadı mı? Tarih, bunların yaptıklarını çocukların karton evleri gibi yakıp yıktı ama bunlar neden kimseye ibret olmadı

Günümüzün devlet adamları ve politikacıları hala eskisi gibi bu gasp etme ve yağmalama oyununa devam ediyor, daima devletlerinin sınırlarını genişletmeye uğraşıyor fakat genişleyen o sınırlar içinde yaşayan halkın aklını, ahlakını, vicdanını, düşüncesini yükseltmeyi hiç dert etmiyor.

Ego, Ego, Ego… Ben, Ben, Ben…

Neden savaş?

Mustafa Kemal ne demişti?
“Vatan ve milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.”

Toprağınız küçük olsa bile insanınızın kalitesi, devletinizin büyüklüğünü sağlar.

Siz halkımızın kalitesini yükseltiniz. Huzur, sağlık, geleceğe güvenle bakış ve mutluluk o zaman gelecektir.

Ophthalmology Life 38. Sayı