BAŞAKŞEHİRDE AĞAÇLARLA YÜKSELEN SAĞLIK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi; güzel bir hayatı, sağlığı, iyiliği, uzun ömrü simgeleyen ağaçların ismini almakla kalmamış ayrıca 15 dönümlük alanına binden fazla çam ve kiraz çiçeği olan sakura ağaçları ekilmiş. Bu şekilde hastalarına yalnızca şifa değil, moral de vaat eden hastanenin göz kliniği çok etkin. Ağır pandemi koşullarında gerek poliklinik gerek ameliyathane hizmetleriyle hastalara kucak açmış olan bu kliniğin; genç ve dinamik kadrosu hizmetlerini sürdürüyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği Nisan 2020 tarihinden itibaren hizmet veriyor. Kliniğin kurulma aşamasında Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Birsen Gökyiğit, Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, Doç. Dr. Mustafa Gürkan Erdoğan ve Doç. Dr. Ali Demircan olmak üzere dört eğitim görevlisi görev aldı. Klinikte İdari Sorumlu Doç. Dr. Sadık Altan Özal ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım önderliğinde 27 uzman hekim ve 9 asistan hekim çalışıyor. Klinikte dokuz adet genel poliklinik yer alıyor. Ayrıca katarakt, refraktif, kornea, kontakt lens, retina, üvea, şaşılık, oküloplasti ve glokom birim poliklinikleri bulunuyor.

Ameliyathanede aktif olan beş adet ana oda dışında refraktif cerrahi, intravitreal göz içi enjeksiyonlar ve şalazyon gibi minör cerrahi girişimlerin yapıldığı üç adet oda yer alıyor. Hastanede, hastaların günübirlik yatış ve preoperatif hazırlıklarının yapıldığı alanlar mevcut. 24 yataklı serviste bir adet izolasyon odası da var. Hastanede görev yapan doktorlar Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, Doç. Dr. Sadık Altan Özal, Uzm. Dr. Havva Kaldırım, Uzm. Dr. Tülin Öğreden, Uzm. Dr. Fatma Savur, Uzm. Dr. Şerife Çiloğlu Hayat, Asist. Dr. İrem Önal’dan hastanenin çalışma ortamıyla ilgili bilgi aldık.

DOÇ. DR. YUSUF YILDIRIM: “Bilimsel araştırmalarda yer almak en önemli motivasyonumuz”

Hastanemizin göz kliniğinin kurulduğu 2 yıllık süreç içinde, katarakt-refraktif cerrahi, kornea oküler yüzey ve kontakt lens birimlerimizi oluşturduk. Şu anda tüm kornea nakil tipleri (PKP, DMEK vb.) kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Bunun dışında femtosaniye lazer ve excimer lazere sahip refraktif cerrahi birimimizde hem tıpta uzmanlık öğrencilerimize eğitim veriyoruz hem de vatandaşlarımıza gözlükten kurtulma imkânı sağlıyoruz. Konjenital katarakt cerrahileri, her tür lens cerrahisi ekibimiz tarafından başarı ile yapılmaktadır. Kontakt lens birimimizde yumuşak kontakt lensler yanında farklı hastalıklarda özellikli kontakt lensler (sert-hibrid vb.) ekibimiz tarafından uygulanmaktadır. Aktif bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, bununla birlikte bilimsel araştırmalarda yer almak en önemli motivasyonumuzdur.

DOÇ. DR. SADIK ALTAN ÖZAL: “Mümkün olan en
iyi tedaviyi sağlamak amacıyla buradayız”

Kliniğimiz retina birimi pek çok tanı ve tedavinin uygulandığı tam donanımlı bir merkezdir. Mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak amacıyla buradayız. Çalışma konularımız içine diabetik retinopati, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, retina yırtıkları ve retina dekolmanları, göz yaralanmaları, çocukluk çağı retina hastalıkları, doğumsal retina hastalıkları, vitreomakuler yüzey patolojileri, makula delikleri, retina vaskuler tümörleri gibi nadir görülen retina hastalıklarının tanı ve tedavisine kadar geniş bir yelpaze girmektedir. Retina birimimizde haftada beş gün pediatrik ve erişkin yaş gruplarının çok çeşitli hastalıklarının tedavisinde, pars plana vitrektomi ve skleral çökertme operasyonları uygulanmaktadır. Ayrıca FFA, argon lazer fotokoagülasyon, optik koherens tomografi, intravitreal tedaviler yoğun bir biçimde yapılmaktadır. Yakın bir dönemde elektrofizyoloji laboratuvarımızın da etkin bir hâle getirilmesi planlanmaktadır.

UZM. DR. HAVVA KALDIRIM: “Özveriyle etik
değerlere önem vererek çalışıyoruz”

Hastanemizin göz kliniğinin açılışı ile Değerli Hocamız Prof. Dr. Birsen Gökyiğit tarafından oluşturulan şaşılık birimimiz, 2 yıldır hastalarımıza hizmet vermektedir. Özveriyle, etik değerlere önem vererk çalışıyoruz. Şaşılık birimimizde çocuk ve erişkin şaşılık cerrahileri, ambliyopi tedavi ve takibi, diplopi ve seçilmiş olgular için prizmatik gözlük tashihi, akomodatif ezotropyalar için bifokal gözlük tashihi, şaşılık için botilinum toksin uygulamaları ekibimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.

UZM. DR. TÜLİN ÖĞREDEN: “Misyonumuz, hastanemizi rop takip ve tedavisinde en iyi merkez yapmak”

Hastanemiz bünyesinde tam donanımlı Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavi Ünitesi bulunmaktadır. Hastanemizin uzman bir ekip ve güçlü bir kadro ile kurulduğu 2020 yılında, bin beş yüzden fazla ROP muayenesi yapılmışken 2021 yılında bu sayı dört bini aşmıştır. Merkezimizde tüm yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalar için ROP taraması gerçekleştirilmektedir. Misyonumuz, hastanemizin ROP takip ve tedavisinde en iyi merkez olmasını sağlamaktır. Hastalık takibinde indirekt oftalmoskopi yanında geniş açılı görüntüleme cihazı da kullanılmakta, yenidoğanda fundus fotoğrafı ve FFA çekilebilmektedir. Göz içi enjeksiyon ve diode lazer tedavisi yanında özellikli bir cerrahi olan ROP vitrektomisi de uygulanmaktadır.Tedavi edilen hasta sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. ROP taramasında tespit edilen veya tedavi amacıyla sevk edilen birçok konjenital vitreoretinal hastalık da takip ve tedavi edilmektedir. Ayrıca birimimizde hem tıpta uzmanlık öğrencileri hem de uzman hekimler için ROP eğitimi de verilmektedir.

UZM. DR. FATMA SAVUR: “Paylaşımcı bir
ekibiz”

Hastanemizin göz kliniğinin açılmasından kısa süre sonra oküloplastik cerrahi birimimizi oluşturduk. Şu anda birimimizde nazolakrimal kanal cerrahileri (probing, dakriositorinostomi, silikon tüp entübasyon), göz kapağı cerrahileri (pitozis, lagoftalmus, entropium, ektropium, göz kapağı tümörleri ve kapak rekonstrüksiyonu vb.), göz kapağı estetiği (blefaroplasti, eksternal ve internal browpeksi), göz çevresi botulinum toksin uygulamaları, eveisserasyon ve enükleasyon cerrahileri ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Paylaşımcı bir ekip olmamız bize güç katıyor.

UZM. DR. ŞERİFE ÇİLOĞLU HAYAT: “Hastanemizde
Multidisipliner Bir Yaklaşımla Takip Ve Tedavi Yapılmaktadır’’

Kliniğimizde üvea departmanımız yaklaşık bir yıldır hizmet vermektedir. Üveit hastalığının seyrinde sıklıkla multidisipliner bir yaklaşım, sıkı bir takip gerekir. Hastanemizde de buna uygun olarak multidisipliner bir yaklaşımla takip ve tedavi yapılmaktadır. Hastaların tanısının konulması aşamasında uygun testler, görüntüleme yöntemleri istenmektedir. Daha sonra tanı koyarak uygun tedaviler tarafımızdan başlanmakta ve takipleri gerçekleştirilmektedir.

ASST. DR. İREM ÖNAL: “Eğitim sürecimiz kesintiye uğramadı”

Hastanemizin göz kliniğine ilk asistan grubunda başlayarak 18’inci ayımı tamamlamış bulunuyorum. Bu, pandeminin etkilerinin yoğun olduğu ve ne yazık ki pek çok branş ve klinikte eğitimin aksamasına yol açtığı bir dönemdi. Buna karşın kliniğimizde eğitim faaliyetlerimiz ara vermeksizin devam etmiştir. Gerek hasta başı gerekse sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen eğitim saatleri ve ara vermeksizin gerçekleşen haftalık literatür saatlerimiz ile uzmanlık eğitimi sürecimiz kesintiye uğramamıştır. Kliniğimizde asistan eğitimine değer verilmektedir. Hocalarımız ve uzmanlarımızın kliniğimize ve bize katkıları sayesinde sonraki yıllarda da bu vizyonu ve hızlı gelişimi göz kliniği asistanları olarak devam ettireceğimizi düşünüyoruz.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ GÖZ KLİNİĞİ TOD’UN 6. CANLI CERRAHİ SEMPOZYUMU’NA İMZA ATTI

Canlı Cerrahi Organizasyon Kurulu (CANOK) ile.

Türk Oftalmoloji Derneği tarafından düzenlenen 6’ncı Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamındaki operasyonlar, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Göz Kliniği ameliyathanelerinde gerçekleştirildi.

Çam ve Sakura Göz Kliniği Asistanları 4 gün boyunca özveri ile ameliyatlarda görev aldı.

Kornea ve Oküler Yüzey Birimi ile

Oküloplastik Cerrahi Birimi ile

Türk Oftalmoloji Derneği’nin (TOD) tüm cerrahi birimlerinin aktif katılımı ile gerçekleştirilen en kapsamlı organizasyonlarından biri olan 6. Canlı Cerrahi etkinliğinde, 4 gün boyunca 70 ameliyat Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği ameliyathanelerinde yapıldı. Bu ameliyatlar eş zamanlı olarak canlı yayın aracılığıyla İstanbul Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde yer alan katılımcılara sunuldu. Yurt içi ve yurt dışından göz hekimlerinin takip ettiği ameliyatlar başarıyla tamamlandı.

Canlı Cerrahi hastane koordinatörleri Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu ve Dr. Yusuf Yıldırım ile

Vitreo-Retinal Cerrahi (VRC) Birimi ile 

TOD GO Başkanı Dr. Yusuf Yıldırım, TOD GO Sekreteri Burçin Kepez Yıldız ve Yürütme kurulu üyesi Dr. Nihat Sayın

TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran basına demeç verirken

Canlı Cerrahi’nin birinci günü TOD Onursal Üyesi Prof. Dr. Reha Ersöz de ziyaretçiler arasında yer aldı.