Bahar sempozyumunun gündeminde kornea ve oküler yüzey vardı

TOD’un düzenlediği kornea ve oküler yüzey konulu 39. Bahar Sempozyumu’nda VSY
Biotechnology de ekibiyle hazır bulundu. Bahar sempozyumu kapsamında, “Kornea ve Oküler Yüzey “ile ilgili güncel konu başlıklarında panel ve konferanslar düzenlendi. Eye-Si Simulatör ile cerrahi simulasyon eğitim kursu yapıldı, simulasyon eğiticileri tarafından sempozyum süresince hem katarakt hem de vitreoretinal cerrahi eğitimleri verildi, ayrıca Retina paneli, FFA kulübü ve “Cerrahi Olgu Sunum” toplantıları gerçekleştirildi.