%100 Glistening-Free Enova® Şi̇mdi̇ C Hapti̇k Modeli̇ ile Si̇zlerle

VSY Biotechnology Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği yeni ENOVA GF3 – C Haptik GİL birçok ülkede başarı ile deneniyor.

VSY Biotechnology‘nin yeni hidrofobik GİL platformu ENOVA’nın C haptik modeli olan ENOVA GF3 hekimlerin kullanımına sunuldu.

100% glistening-free özelliği ile parlama ve ışık saçılmaları yapmayan yeni nesil göz içi lensi ENOVA GF3, patentli formülasyona sahip hidrofobik akrilik yapıda bir biyomateryalden üretiliyor.

Özgün bileşimi içerisinde homojen hidrasyon sağlayan özel alanlar, maksimum kontrol sağlayarak su alımını optimum düzeyde sınırlandırıp, ön hidrasyona tabi tutulmasını veya salin içinde muhafaza edilmesini gerektirmiyor.

Utah Üniversitesi, John A. Moran Göz Merkezi, Intermountain Oküler Araştırma Merkezi Mamalis/Werner Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen ENOVA glistening performans inceleme çalışmasında parlama ve ışık saçılmaları olmadığı, optik yüzeyinde glistening ve haze oluşumu gözlenmediği raporlandı. ENOVA GF3, –2.0°C olan düşük camsı geçiş sıcaklığı (Tg) değeri ile üst düzeyde esneklik ve gelişmiş implantasyon davranışları sergiliyor, aynı zamanda yumuşak ve kontrollü açılma özelliğine sahip. Kuru pakette sunulan ENOVA GF3 ürünü için, operasyon öncesinde herhangi bir ısıtma ya da özel şartlandırma gerekliliği bulunmamakla birlikte, kartuş-enjektör sistemine yerleşimi sırasında kuruma ve sertleşme riski yoktur. Ergonomik kullanımıyla ameliyatların güvenli ve hızlı gerçekleşmesinde fayda sağlıyor.

ENOVA GF3 gelişmiş optik ve mekanik özellikleri ile daha güvenli ve rahat GİL implantasyonu sunuyor. %100 Glistening-free özelliği ile üstün optik performansı ortaya koyarak hasta memnuniyetini üst düzeyde sağlıyor.

Enova Kli̇ni̇k Çalışmaları Almanya ve Türki̇ye’de Devam Edi̇yor

VSY Biotechnology, ENOVA Göz İçi Lens modeline ilişkin klinik çalışmalarını Türkiye ve Almanya’da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 225 göze ENOVA GF3 – C Haptik model GİL implante edilmiş olup sonuçlar izlenmektedir. 46 ila 88 yaş aralığındaki bu hastalar üzerinde gerçekleştirilen “Opak Kristal Lensin Katarakt Ekstraksiyonu Sonrasında Yerine Konan ENOVA GF3 Hidrofobik, Monofokal Göz İçi Lenslerinin Güvenliliğini ve Etkililiğini Değerlendirme Çalışması”nın ilk ay verileri açıklandı. Klinik çalışmada yer alan göz hekimleri, 77 gözden alınan verilerle ilk ayı değerlendirerek, hasta muayenelerinde olumlu klinik sonuçlar aldıklarını, implantasyonlar sonrasında memnuniyetin iyi bir seviyede olduğunu belirttiler.

Türkiye’deki verilere ek olarak, Almanya’da bu ay başlayan 30 gözde yapılacak 1 yıllık gözlemsel çalışmanın resmi sonuçlarının önümüzdeki yıl yayınlanması planlanıyor.

Türkiye ve Almanya’da yapılmakta olan klinik çalışmaların yanı sıra, ENOVA GF3, başarılı implantasyon sonuçlarıyla dünyanın birçok ülkesinde denenmeye devam ediyor.

Ophthalmology Life 36. Sayı